Załaduj kalendarz
2019-12-10

Małopolscy przedstawiciele służb pomocy i integracji społecznej razem o współpracy!

W dniu 10 grudnia 2019 roku w Międzynarodowym Centrum Kultury,w Krakowie odbyła się wojewódzka konferencja pn.: „Wspólne działanie – wzajemne korzyści. Wyzwania dla polityki społecznej”.

Uroczystego otwarcia Konferencji dokonała Pani Marta Malec-Lech Członek Zarządu Województwa Małopolskiego która w swym wystąpieniu podkreśliła działania realizowane przez Samorząd Województwa na rzecz wsparcia rodzin znajdujących się w trudnej sytuacji, jako przedstawiciel Komendy Wojewódzkiej w Krakowie otwarcia dokonał Pan podins. Paweł Godyń Zastępca Naczelnika Wydziału Prewencji Komendy Wojewódzkiej Policji w Krakowie.

Konferencja rozpoczęła się od wręczenia nagród i wyróżnień dla laureatów wojewódzkich konkursów "Małopolski Pracownik Socjalny Roku - Mamy moc pomagania", którego celem jest wyróżnienie aktywnych pracowników socjalnych z Małopolski oraz promowanie ich osiągnięć w regionie oraz "Małopolski Samorząd - Przeciw Przemocy", na najlepsze działania jednostek samorządu terytorialnego z zakresu przeciwdziałania przemocy w rodzinie.

Dalsza część spotkania poświęcona została rozważaniom w zakresie szans i wyzwań jakie stawiane są przed systemem pomocy i integracji społecznej w związku z nową proponowaną formułą realizacji usług społecznych podczas wystąpienia dr hab. Marek Rymsza – Doradcy Prezydenta RP pn. CUS w systemie pomocy społecznej - szansa i wyzwanie.

Wystąpienie dr hab. Huberta Kaszyńskiego, prof. Uniwersytety Jagiellońskiego, eksperta w projekcie „KOOPERACJE 3D – model wielosektorowej współpracy na rzecz wsparcia osób i rodzin” pn. Otwartość na współpracę – esencją skutecznej pracy socjalnej otwarło przestrzeń do dyskusji w zakresie formuły współpracy w kontekście jej efektywności.

Podczas sesji warsztatowych uczestnicy konferencji mieli możliwość poszerzenia wiedzy z wybranych obszarów tematycznych, w ramach następujących zagadnień:

Nowoczesne technologie – ułatwiają czy utrudniają przemoc wobec dziecka? Prowadzenie: Iwona A. Wiśniewska, Dyrektor Specjalistycznego Ośrodka Wsparcia dla Ofiar Przemocy w Rodzinie w Krakowie

Partnerska realizacja działań powstrzymujących przemoc - przenikające się obszary kompetencji służb pomocowych. Prowadzenie: Anna Wojciechowska, psycholog, trener

Integracja lokalnych usług społecznych w ramach CUS - szanse i wyzwania. Prowadzenie: dr hab. Hubert Kaszyński, prof. UJ oraz Marta Bohdziewicz-Lulewicz przedstawicielka Regionalnego Ośrodka Polityki Społecznej w Krakowie

Od intuicji do innowacji - zbuduj i sfinansuj innowacje społeczne. Projektowania innowacyjnych rozwiązań i usług w obszarze polityki społecznej w oparciu o metodologię Design Thinking. Prowadzenie: Katarzyna Ociepka – Miąsik Przedstawicielka Regionalnego Ośrodka Polityki Społecznej w Krakowie.


List Pani Marleny Maląg - Minister Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej 


Wydarzenie zostało objęte Honorowym Patronatem Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej, Wojewody Małopolskiego oraz Marszałka Województwa Małopolskiego. 

 Patronat honorowy:

Obraz1_3

Drukuj
Konferencja "Wspólne działanie - wzajemne korzyści"
Logo EER
Logo EPUAP
Mapa dojazdu
Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Krakowie

30-070 Kraków; ul. Piastowska 32
tel./ fax: (+48 12) 422 06 36
e-mail: biuro@rops.krakow.pl