Załaduj kalendarz
2017-07-04

Małopolska Niania wesprze rodziców najmłodszych dzieci

W dniu 3 lipca Sejmik Województwa Małopolskiego podjął uchwałę o udzieleniu pomocy finansowej dla gmin na realizację projektu „Małopolska Niania”.
Wsparcie trafi do 23 jednostek samorządu terytorialnego, z grupy 30 gmin, charakteryzujących się „bardzo złą” lub „złą” sytuacją w zakresie dostępu do usług opieki nad dziećmi w wieku do lat 3, które wyraziły chęć udziału w w/w projekcie i złożyły w terminie odpowiedni wniosek.


Otrzymana pomoc zostanie przeznaczona na dofinansowanie świadczenia „Małopolska Niania”, które pozwoli rodzicom zapewnić opiekę nad dziećmi w wieku do lat 3 poprzez zatrudnienie niani.>>> Uchwała SWM wraz z wykazem gmin, którym zostanie udzielona pomoc finansowa na realizację projektu „Małopolska Niania”


Drukuj
Logo EER
Logo EPUAP
Mapa dojazdu
Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Krakowie

30-070 Kraków; ul. Piastowska 32
tel./ fax: (+48 12) 422 06 36
e-mail: biuro@rops.krakow.pl