Załaduj kalendarz
2019-08-08

Małopolska wspiera działania organizacji pozarządowych na rzecz ochrony praw konsumentów

Jak skutecznie bronić się przed nieuczciwymi sprzedawcami czy osobami dokonującymi wyłudzeń? Jakie działania można podjąć w sytuacji naruszenia prawa? Na te pytania przedstawiciele Samorządu Województwa Małopolskiego, organizacji pozarządowych oraz Komendy Wojewódzkiej Policji udzielili odpowiedzi w trakcie spotkania, które odbyło się 8 sierpnia 2019 r. w siedzibie Urzędu Marszałkowskiego Województwa Małopolskiego, przy ul. Basztowej 22.

Wychodząc naprzeciw potrzebom osób starszych w szczególności w zakresie ich ochrony przed nieuczciwymi praktykami na rynku konsumenckim, Samorząd Województwa Małopolskiego po raz pierwszy w roku bieżącym ogłosił otwarty konkurs ofert w obszarze działalności na rzecz dzieci, młodzieży i seniorów, ze szczególnym uwzględnieniem ich praw konsumenckich (alokacja konkursowa 200 000 zł). Tematyka konkursu jest niezwykle istotna biorąc pod uwagę zagrożenia związane ze stosowaniem nieuczciwych praktyk handlowych, czy prób wyłudzeń. Realizowane działania mają na celu podnoszenie świadomości prawnej mieszkańców Małopolski, a także kształtowanie wśród nich postaw umożliwiających skuteczną ochronę w sytuacji zagrożenia naruszeniem.


Organizacje pozarządowe, które uzyskały dofinansowanie w konkursie zaplanowały szereg zadań skierowanych do mieszkańców Małopolski, seniorów i młodzieży polegających m.in. na propagowaniu wiedzy na temat prawa; organizowaniu prelekcji na temat metod rozpoznawania i unikania nieuczciwej konkurencji; organizowaniu inicjatyw mających na celu pogłębienie świadomości konsumenckiej. Ich realizacja niebawem się rozpocznie.


Wzrost wiedzy, świadomości konsumenckiej, to pierwszy krok aby konsumenci,w szczególności III-go wieku, ale także młodzież poczuli się pewnie i korzystali w pełni z oferty rynkowej. Wsparcie organizacji pozarządowych w zakresie działań w obszarze promocji wiedzy o prawach konsumenta przyczyni się do zwiększenia poczucia bezpieczeństwa i poprawi korzystanie z dostępnych dóbr i usług.


Drukuj
Logo EER
Logo EPUAP
Mapa dojazdu
Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Krakowie

30-070 Kraków; ul. Piastowska 32
tel./ fax: (+48 12) 422 06 36
e-mail: biuro@rops.krakow.pl