Załaduj kalendarz
2009-01-19

Małopolski Katalog Inicjatyw na rzecz Seniorów "My Seniorzy"

Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej zaprasza instytucje pomocy społecznej, organizacje pozarządowe oraz instytucje kultury do dzielenia się informacjami o sobie i realizowanych projektach na rzecz seniorów.

Katalog jest internetową bazą danych umożliwiającą zapoznanie się z projektami realizowanymi w naszym regionie, adresowanymi do osób starszych.

Celem przedsięwzięcia jest zebranie w jednym miejscu danych o ważnych, ciekawych inicjatywach kierowanych do seniorów, realizowanych przez różne podmioty. Do udziału w projekcie zaprosiliśmy organizacje pozarządowe, instytucje kultury, jednostki pomocy społecznej. 

Poprzez takie działanie chcemy dać osobom zainteresowanym wspieraniem seniorów możliwość skorzystania ze sprawdzonych pomysłów innych, wykorzystania inspiracji zawartych w Katalogu. Razem, wymieniając się wzajemnie doświadczeniami, łatwiej będzie nam realizować wspólne cele.
Zebranie informacji w jednym miejscu da także osobom starszym, adresatom tych działań wiedzę na temat kierowanej do nich oferty.

Projekty, z konieczności mają postać krótkich opisów. Dodatkowe informacje można uzyskać od osoby odpowiedzialnej za Projekt, której dane figurują w opisie.


Ankiety można pobrać tutaj

W ankietach należy ująć projekty już zrealizowane. W przypadku zgłaszania więcej niż jednej inicjatywy (projektu) prosimy o wypełnienie odpowiedniej ilości ankiet:
1 projekt = 1 ANKIETA.

Ankiety można przesłać pocztą na adres:
Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Krakowie,
ul. Piastowska 32, 30-070 Kraków
lub pocztą elektroniczną na adres: mfeliks@rops.krakow.pl  

Drukuj
Logo EER
Logo EPUAP
Mapa dojazdu
Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Krakowie

30-070 Kraków; ul. Piastowska 32
tel./ fax: (+48 12) 422 06 36
e-mail: biuro@rops.krakow.pl