Załaduj kalendarz
2009-04-17

Małopolski Konkurs Literacki dla rodzin zastępczych i dzieci z rodzin zastępczych

Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Krakowie ogłasza II Małopolski Konkurs Literacki dla rodzin zastępczych i dzieci z rodzin zastępczych pn. „Moja opowieść o rodzinie zastępczej”.

Patronat nad Konkursem objął Marszałek Województwa Małopolskiego oraz Radio Kraków. Konkurs wpisuje się w obchody 30 Maja – Dnia Rodzicielstwa Zastępczego. Prace należy nadsyłać do dnia
31 maja 2009r. na adres: Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej ul. Piastowska 32, 30- 070 Kraków oraz na adres mailowy: mmroz@rops.krakow.pl Organizator konkursu przewiduje 2 rodzaje prac konkursowych:

a. Dla rodziców zastępczych. Praca literacka (proza) na temat: „Zosta/łem/łam/liśmy rodziną zastępczą… - moja/nasza historia. Opisz historię swojej rodziny, motywację do podjęcia decyzji o byciu rodziną zastępczą, trudności, satysfakcję z wykonywanej pracy….” musi:

 zawierać tytuł własny,

 objętość nie powinna przekraczać 3 stron maszynopisu lub wydruku komputerowego (format A-4, czcionka czytelna, nie mniejsza niż 10 pkt, pojedyncza interlinia)

 zostać przekazana organizatorowi konkursu w 1 egzemplarzu oraz w formie elektronicznej.

 

b. Dla dzieci z rodzin zastępczych. Praca literacka (proza) na temat: „Ja w rodzinie zastępczej – moja opowieść. Opisz swoją historię, życie wcześniej i teraz, gdy jesteś w rodzinie zastępczej.” musi:

 zawierać tytuł własny,

 objętość nie powinna przekraczać 3 stron maszynopisu lub wydruku komputerowego (format A-4, czcionka czytelna, nie mniejsza niż 10 pkt, pojedyncza interlinia)

 zostać przekazana organizatorowi konkursu w 1 egzemplarzu oraz w formie elektronicznej. Szczegółowe informacje o konkursie, terminy, nagrody znajdują się w regulaminie konkursu, dostępnym tutaj.

Drukuj
Logo EER
Logo EPUAP
Mapa dojazdu
Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Krakowie

30-070 Kraków; ul. Piastowska 32
tel./ fax: (+48 12) 422 06 36
e-mail: biuro@rops.krakow.pl