Załaduj kalendarz
2011-03-23

Małopolski Konkurs na najlepsze działania interdyscyplinarne prowadzone w ramach projektu „Przeciw przemocy. Budowanie lokalnych koalicji – Interwencje w przemocy domowej”.

Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Krakowie wraz z Komendą Wojewódzką Policji w Krakowie serdecznie zaprasza do udziału w Małopolskim konkursie na najlepsze działania interdyscyplinarne prowadzone w ramach projektu „Przeciw przemocy. Budowanie lokalnych koalicji – Interwencje w przemocy domowej”.

Celem konkursu jest promocja działań interdyscyplinarnych szczebla powiatowego i gminnego realizujących projekt „Przeciw przemocy. Budowanie lokalnych koalicji – Interwencje w przemocy domowej”

 Do uczestnictwa w konkursie zapraszamy koalicje powiatowe oraz gminne zespoły  interdyscyplinarne działające w projekcie „Przeciw przemocy. Budowanie lokalnych koalicji – Interwencje  przemocy domowej” z terenu województwa małopolskiego.

W konkursie wyodrębniono następujące kategorie:
• I kategoria na najlepiej działającą koalicję powiatową
• II kategoria na najlepiej działający gminny zespół interdyscyplinarny

Prezentacje obrazujące działalność koalicji oraz zespołów, przedstawione na nośniku CD/DVD oraz kwestionariusze uczestnictwa (załączniki 1 lub 2) należy dostarczyć w terminie do 30 kwietnia 2011 roku osobiście (I p., pokój nr 11) lub pocztą na adres:

Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Krakowie
Ul. Piastowska 32, 30-070 Kraków

Patronat honorowy nad konkursem objął Pan Marek Sowa Marszałek Województwa Małopolskiego. Patronat medialny sprawuje Dziennik Polski i Radio Kraków.

 Wszelkie dodatkowe informacje można uzyskać w siedzibie ROPS lub telefonicznie: 12/422-06-36 wew. 21 u Pani Katarzyny Boroń  kboron@rops.krakow.pl


Załączniki:
Regulamin konkursu

Kwestionariusz uczestnictwa dla koalicji powiatowych ( Załącznik nr 1)

Kwestionariusz uczestnictwa dla gminnych zespołów interdyscyplinarnych (Załącznik nr 2)

Drukuj
Logo EER
Logo EPUAP
Mapa dojazdu
Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Krakowie

30-070 Kraków; ul. Piastowska 32
tel./ fax: (+48 12) 422 06 36
e-mail: biuro@rops.krakow.pl