Załaduj kalendarz
2018-06-07

MAŁOPOLSKI LIDER PRZEDSIĘBIORCZOŚCI SPOŁECZNEJ 2018

7 czerwca 2018 r. r. w Operze Krakowskiej podczas uroczystej gali poznaliśmy zwycięzców tegorocznej edycji Konkursu „Małopolski Lider Przedsiębiorczości Społecznej”, organizowanego już po raz ósmy przez Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Krakowie.
Wśród dotychczasowych laureatów konkursu znaleźli się m.in. Stowarzyszenie „Siemacha”, Spółdzielnia Socjalna „Opoka” z Klucz, Przedsiębiorstwo Społeczne „Ognisko” sp. z o.o. z Krakowa, Spółdzielnia Socjalna „Prima” z Pcimia, Krakowska Spółdzielnia Niewidomych „Sanel” oraz Spółdzielnia Socjalna „Równość” z siedzibą w Krakowie.

Ideą konkursu „Małopolski Lider Przedsiębiorczości Społecznej” jest kreowanie dobrego klimatu wokół sektora ekonomii społecznej oraz budowanie prestiżu przedsiębiorstw społecznych. Od 2011 r. w tym plebiscycie nagradzane są firmy, które dbają o wysoką jakość produktów i usług, a przy tym z sukcesem łączą działalność ekonomiczną z realizacją ważnych celów społecznych. Prezentowane są także sprzyjające ekonomii społecznej jednostki samorządu terytorialnego oraz biznes.

W tym roku nagrodę główną Konkursu Małopolski Lider Przedsiębiorczości Społecznej 2018, za potwierdzenie, że warunkiem efektywnie prowadzonej działalności gospodarczej jest silny, zintegrowany i solidarny zespół pracowniczy a zaufanie jest fundamentem ekonomii, oraz za stworzenie dobrych jakościowo, trwałych i stabilnych miejsc pracy otrzymała Beskidzka Spółdzielnia Socjalna.

Spółdzielnia, której inicjatorem była grupa bezrobotnych osób, m.in. prowadzi w Suchej Beskidzkiej lokal pod nazwą „Marchewkowe Pole”, który stanowi połączenie kuchni tradycyjnej i dietetycznej, serwowanej zarówno na terenie restauracji, jak i z możliwością dostawy do domu. Marchewkowe Pole to obecnie dziesięcioosobowy zespół, mocno zaangażowany w swoją pracę, to pozytywna energia, zaufanie i wzajemne wsparcie oraz ambitny plan rozwoju.

Wyróżnienie w kategorii głównej Konkursu Małopolski Lider Przedsiębiorczości Społecznej 2018 przyznano Fundacji „Mamo Pracuj” za kształtowanie w przestrzeni publicznej wiarygodnego przekazu eksponującego możliwość harmonijnego godzenia pracy zawodowej kobiet z macierzyństwem oraz zbudowanie firmy społecznej urzeczywistniającej w praktyce te wartości.

Celem Fundacji jest m.in. wyrównywanie szans zawodowych, edukacyjnych i rozwojowych kobiet, inicjowanie i wspieranie nowatorskich rozwiązań w obszarze pracy zawodowej rodziców oraz wspieranie pracodawców przyjaznych idei work-life-balance. Fundacja prowadzi edukacyjno-informacyjny portal internetowy z ofertami pracy dla kobiet, realizuje projekt edukacyjny„#MamoPracuj w IT”, akcje społeczne i marketingowe. Jako pracodawca Fundacja zapewnia zatrudnienie w elastycznym i zadaniowym czasie pracy 6 paniom.

W kategorii „Samorząd Przyjazny Ekonomii Społecznej” Kapituła nagrodziła tym razem wyjątkowo dwa samorządy. Pierwszym z nich jest Gmina Iwanowice wyróżniona za podejmowanie nowych inicjatyw w zakresie rozwoju lokalnej społeczności, w których istotne miejsce zajmuje ekonomia społeczna oraz uwzględnianie w planach rozwoju gminy znaczenia integracji społecznej mieszkańców.

Równorzędną nagrodę otrzymała Gmina Słopnice za konsekwencję w angażowaniu podmiotów ekonomii społecznej w realizację ważnych społecznie zadań w zakresie opieki nad dziećmi i osobami starszymi oraz aktywizacji zawodowej osób pozostających bez zatrudnienia.

Tytuł Biznesu Przyjaznego Ekonomii Społecznej w Małopolsce otrzymała natomiast firma State Street Bank International, nagrodzona za działalność społecznie odpowiedzialną, w której istotne miejsce zajmuje wolontariat pracowniczy wspierający lokalne inicjatywy społeczne.

Nagroda publiczności trafiła do Usługowej Spółdzielni Inwalidów w Skawinie.

Fundatorami nagród w tegorocznym Konkursie były: Małopolskie Parki Przemysłowe oraz Związek Lustracyjny Spółdzielni Pracy.


Konkurs „Małopolski Lider Przedsiębiorczości Społecznej” jest elementem projektu „Małopolski Ośrodek Koordynacji Ekonomii Społecznej” realizowanego przez Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Krakowie w ramach poddziałania 9.3. Wsparcie ekonomii społecznej Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014 – 2020.

Patronat honorowy nad wydarzeniem objął Pan Jacek Krupa - Marszałek Województwa Małopolskiego. Przedsięwzięciu patronowali również: Małopolska Loża BCC, Forum Odpowiedzialnego Biznesu, Małopolski Fundusz Ekonomii Społecznej oraz Ogólnopolska Federacja Organizacji Pozarządowych.

Patronat medialny nad wydarzeniem sprawował: Oddział Terenowy TVP S.A. w Krakowie.Drukuj
GALA MLPS 2018
Logo EER
Logo EPUAP
Mapa dojazdu
Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Krakowie

30-070 Kraków; ul. Piastowska 32
tel./ fax: (+48 12) 422 06 36
e-mail: biuro@rops.krakow.pl