Załaduj kalendarz
2016-07-12

Małopolski Lider Przedsiębiorczości Społecznej - na zgłoszenia czekamy do 15 lipca!

Pozostało tylko kilka dni na zgłoszenie aplikacji do Konkursu Małopolski Lider Przedsiębiorczości Społecznej.

Konkurs prowadzony jest w następujących kategoriach:

I. Kategoria główna – Małopolski Lider Przedsiębiorczości Społecznej 2016.

Zgłoszenia w tej kategorii mogą składać zarejestrowane w województwie małopolskim i prowadzące działalność gospodarczą od co najmniej 24 miesięcy:

  • organizacje pozarządowe oraz kościelne jednostki organizacyjne prowadzące działalność gospodarczą,
  • spółdzielnie inwalidów i niewidomych,
  • spółdzielnie socjalne,
  • spółdzielnie pracy,
  • spółki kapitałowe, które w umowie, statucie lub akcie założycielskim mają zapis o prowadzeniu działalności w celach społecznych i przeznaczeniu całego zysku na cele społeczne.

Dodatkowo, w kategorii głównej przyznane zostaną:

1) Wyróżnienie dla przedsiębiorstwa społecznego za innowacyjność społeczną – przyznawane podmiotowi, który spełnił warunki wskazane w pkt. I, dodatkowo został najwyżej oceniony w kategorii innowacyjności społecznej (pkt 18 aplikacji konkursowej),

2) Wyróżnienie dla przedsiębiorstwa społecznego za innowacyjność gospodarczą - przyznawane podmiotowi, który spełnił warunki wskazane w pkt. I, dodatkowo został najwyżej oceniony w kategorii innowacyjności gospodarczej (pkt 19 aplikacji konkursowej).


II. Kategoria - Jednostka samorządu terytorialnego wspierająca rozwój ekonomii społecznej w Małopolsce

Rekomendowane mogą być gminy i powiaty województwa małopolskiego wspierające rozwój ekonomii społecznej.


III. Kategoria - Przedsiębiorca wspierający rozwój ekonomii społecznej w Małopolsce

Do wyróżnienia rekomendowane mogą być przedsiębiorstwa zarejestrowane / działające w województwie małopolskim wspierające małopolskie podmioty ekonomii społecznej.


IV. Kategoria – Nagroda publiczności

Nagroda przyznawana na podstawie plebiscytu internetowego. W tej kategorii biorą udział finaliści wyłonieni przez Kapitułę Konkursu.

Zwycięzca konkursu otrzymuje nagrodę finansową oraz prawo posługiwania się tytułem i logo konkursu. Nabór aplikacji odbędzie się w terminie od 1 czerwca do 15 lipca 2016 r.

Zwycięzców konkursu poznamy w październiku podczas uroczystej Gali Małopolski Lider Przedsiębiorczości Społecznej 2016.


Dokumenty do pobrania na stronie: http://www.es.malopolska.pl/aktualnosci/malopolski-lider-ps-na-zgloszenia-czekamy-do-15-lipca.html


Więcej informacji:

Maria Brzeziak
(12) 422 06 36 wew. 26
mbrzeziak@rops.krakow.pl
http://www.es.malopolska.pl

Inicjatorem i organizatorem Konkursu jest Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Krakowie (ul. Piastowska 32, 30–070 Kraków), realizujący projekt „Małopolski Ośrodek Koordynacji Ekonomii Społecznej” w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014 – 2020, w ramach poddziałania 9.3 Wsparcie ekonomii społecznej.

Gala_loga2016

Drukuj
Logo EER
Logo EPUAP
Mapa dojazdu
Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Krakowie

30-070 Kraków; ul. Piastowska 32
tel./ fax: (+48 12) 422 06 36
e-mail: biuro@rops.krakow.pl