Załaduj kalendarz
2020-03-31

NABÓR KART INNOWACJI SPOŁECZNYCH - ZAKOŃCZONY!

Zakończyliśmy nabór Kart innowacji społecznej w Konkursie na innowacje społeczne w ramach projektu realizowanego w partnerstwie z Fundacją Instytut Rozwoju Regionalnego „ Inkubator Dostępności”.

111

 Grafika: Duża liczba 111, ozdobiona żarówkami.

tyle pomysłów na innowację napłynęło do nas z całej Polski! Jesteśmy pod ogromnym wrażeniem Państwa inwencji i wrażliwości na potrzeby osób starszych i z niepełnosprawnościami.

Dziękujemy wszystkim Wnioskodawcom za ogrom pracy włożony w opracowanie pomysłów i prosimy o chwilę cierpliwości. Teraz zespół Inkubatora Dostępności zajmuje się oceną formalną wszystkich Kart. O wynikach tej oceny będziemy informować Wnioskodawców elektronicznie– na pewno nikt nie pozostanie bez odpowiedzi.

Kolejnym krokiem będzie ocena merytoryczna i strategiczna , której dokona Rada Innowacji Społecznych..

Jesteśmy przekonani, że dzięki wybranym nowatorskim rozwiązaniom zostanie zwiększona dostępność przestrzeni publicznej dla osób z niepełnosprawnościami i osób starszych o ograniczonej mobilności i percepcji.

Drukuj
Logo EER
Logo EPUAP
Mapa dojazdu
Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Krakowie

30-070 Kraków; ul. Piastowska 32
tel./ fax: (+48 12) 422 06 36
e-mail: biuro@rops.krakow.pl