Załaduj kalendarz
2008-07-25

NABÓR NA STANOWISKO DS. BADAŃ I ANALIZ (2 ETATY)- NR REF. ROPS/110-6/08

INFORMACJA O WYNIKACH NABORU Informujemy, że w wyniku zakończenia procedury naboru na ww. stanowisko zostali wybrani:

Pani Anna Michalak zamieszkała w Kozach,
Pan Łukasz Krzyżowski zamieszkały w Krakowie
 
Uzasadnienie dokonanego wyboru:
Kandydaci posiadają wymagane kwalifikacje do zatrudnienia na ww. stanowisku. Posiadają doświadczenie zawodowe oraz wiedzę merytoryczną niezbędną na tym stanowisku.
Drukuj
Logo EER
Logo EPUAP
Mapa dojazdu
Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Krakowie

30-070 Kraków; ul. Piastowska 32
tel./ fax: (+48 12) 422 06 36
e-mail: biuro@rops.krakow.pl