Załaduj kalendarz
2008-07-25

Nabór na stanowisko ds. partnerstwa lokalnego w projekcie systemowym Akademia Rozwoju Ekonomii Społecznej – nr ref. ROPS/110-11/08

INFORMACJA O WYNIKACH NABORU Informujemy, że w wyniku zakończenia procedury naboru na ww. stanowisko została wybrana:

Pani Magdalena Zawodny zamieszkała w Krakowie.

Uzasadnienie dokonanego wyboru:
Kandydatka posiada wymagane kwalifikacje do zatrudnienia na ww. stanowisku. Posiada doświadczenie zawodowe oraz wiedzę merytoryczną niezbędną na tym stanowisku.
Drukuj
Logo EER
Logo EPUAP
Mapa dojazdu
Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Krakowie

30-070 Kraków; ul. Piastowska 32
tel./ fax: (+48 12) 422 06 36
e-mail: biuro@rops.krakow.pl