Załaduj kalendarz
KALENDARIUM
Poprzedni Marzec 2021 Następny
Ni Po Wt Śr Cz Pi So
28 1 2 3 4 5 6
7 8 9 10 11 12 13
14 15 16 17 18 19 20
21 22 23 24 25 26 27
28 29 30 31 1 2 3
Ukryj kalendarium
2020-03-30

Nabór zgłoszeń w Małopolskim Plebiscycie „Poza Stereotypem – Senior i Seniorka Roku 2019” – PRZEDŁUŻONY DO 30.04.2020 r.

Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Krakowie zaprasza do zgłaszania kandydatów w XIV Małopolskim Plebiscycie „Poza Stereotypem – Senior i Seniorka Roku 2019”. Tak, jak w poprzednich latach szukamy aktywnych osób starszych (60+) z terenu Województwa Małopolskiego, angażujących się w życie społeczności lokalnej, wspierających otoczenie swoim doświadczeniem, osób nieszablonowych, które rozwijają swoje pasje i spełniają marzenia.

Osoby, które mogą być zgłaszane do udziału w Plebiscycie powinny:

- być liderami społeczności lokalnej,

- aktywnie działać w organizacji pozarządowej, klubie seniora, uniwersytecie trzeciego wieku, grupie nieformalnej itp.,

- bezinteresownie angażować się w pomoc innym,

- udowodnić, że można działać z pasją.

Ponadto kandydat/ka musi mieszkać w województwie małopolskim oraz mieć ukończone 60 lat.

Kandydatów/ki ubiegających/e się o tytuł Seniora/Seniorki Roku 2019 mogą zgłaszać:

organizacje pozarządowe,

podmioty kościelne,

jednostki pomocy społecznej,

instytucje kultury,

administracja publiczna,

osoby fizyczne.

Dokonując zgłoszenia kandydata/ki należy na adres:

Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Krakowie, ul. Piastowska 32, 30- 070 Kraków

nadesłać wypełnioną Kartę zgłoszenia (załącznik nr 1 do Regulaminu) formularz oświadczenia Kandydatki/Kandydata o wyrażeniu zgody na udział w plebiscycie (załącznik nr 2 do Regulaminu) oraz w przypadku załączenia do zgłoszenia rekomendacji klauzulę Informacyjna wraz z klauzulą zgody na przetwarzanie danych osobowych(załącznik nr 3 do Regulaminu).

Dodatkowo kartę zgłoszenia (załącznik nr 1 do Regulaminu) w elektronicznej wersji edytowalnej należy przesłać na płycie CD wraz ze zgłoszeniem lub na adres e-mail: kkucharska@rops.krakow.pl.

Zgłoszenia (wersja papierowa i elektryczna) należy przesłać najpóźniej do dnia 30 kwietnia 2020 r. do godz. 15:00 (decyduje data wpływu zgłoszenia do Organizatora Plebiscytu).

W związku z sytuacją epidemiczną w kraju prosimy o przesyłanie zgłoszeń jedynie w wersji elektronicznej (skan).

Regulamin ze zmianami

Drukuj
Logo EER
Logo EPUAP
Mapa dojazdu
Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Krakowie

30-070 Kraków; ul. Piastowska 32
tel./ fax: (+48 12) 422 06 36
e-mail: biuro@rops.krakow.pl