Załaduj kalendarz
2012-06-11

Nowe projekty – zasady i możliwości naboru na lata 2013 – 2014 – konferencja dla OPS i PCPR

Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej we współpracy z Wojewódzkim Urzędem Pracy w Krakowie organizuje konferencję „Nowe projekty – zasady i możliwości naboru na lata 2013 – 2014” dla przedstawicieli ośrodków pomocy społecznej i powiatowych centrów pomocy rodzinie w Małopolsce, które zainteresowane są aplikowaniem do projektów systemowych w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, Poddziałanie 7.1.1 i 7.1.2 na lata 2013-2014.

Podczas konferencji zostaną przedstawione: regulamin naboru wnioskui zasady ubiegania się o dofinansowanie. Podstawą do wspólnej dyskusji nad kształtem przyszłych projektów będą również dotychczasowe doświadczenia sektora pomocy społecznej w zakresie wdrażania tych projektów.


Konferencja odbędzie się 22 czerwca w Akademii Ignatianum w Krakowie, ul. Kopernika 26.

Do pobrania program konferencji oraz formularz zgłoszeniowy.

Drukuj
Logo EER
Logo EPUAP
Mapa dojazdu
Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Krakowie

30-070 Kraków; ul. Piastowska 32
tel./ fax: (+48 12) 422 06 36
e-mail: biuro@rops.krakow.pl