Załaduj kalendarz
KALENDARIUM
Poprzedni Lipiec 2020 Następny
Ni Po Wt Śr Cz Pi So
28 29 30 1 2 3 4
5 6 7 8 9 10 11
12 13 14 15 16 17 18
19 20 21 22 23 24 25
26 27 28 29 30 31 1
Ukryj kalendarium
2018-03-23

Ocena zasobów pomocy społecznej za 2017 r. - edycja VII

Zespół Regionalnego Ośrodka Polityki Społecznej opracował regionalne wytyczne dotyczące wypełniania formularza OZPS w CAS.
Mamy nadzieję, że zapoznanie się z dokumentami ułatwi i przyspieszy gromadzenie danych, którymi należy zasilić internetowy formularz OZPS w CAS.

Zgodnie z Ustawą o pomocy społecznej gminy, powiaty i samorządy wojewódzkie mają obowiązek przygotowywania corocznie oceny zasobów pomocy społecznej. Do dnia 30 kwietnia ocena winna być przedstawiona radzie gminy, radzie powiatu, a do dnia 30 czerwca sejmikowi województwa.

W Centralnej Aplikacji Statystycznej znajduje się formularz przygotowany przez Departament Pomocy i Integracji Społecznej Ministerstwa Rodziny, Pacy i Polityki Społecznej, który pełni funkcję narzędzia oceny oraz objaśnienia do jego wypełniania.

W aktualnym formularzu OZPS za 2017 rok w stosunku do zeszłorocznego zostały wprowadzone zmiany:

- W rozdz. 3. „Dane o korzystających z pomocy i wsparcia”: dane dotyczące kontraktów socjalnych zostały poszerzone na dane dot.
  części A i B kontraktów (wiersze 71 – 77) oraz dodano wiersze dotyczące projektów socjalnych (w. 78 – 79).

- W rozdz. 3.2. „Powiat – zadania PCPR oraz MOPR”: zmieniła się struktura prezentacji danych dotyczących rodzinnej pieczy zastępczej -
  dane nie uwzględniają dodatku wychowawczego i pobierających dodatek wychowawczy (w. 4 – 24) oraz dodano informacje dotyczące
  dodatków wychowawczych w rodzinnej pieczy zastępczej z podziałem na typy rodzin (w. 25 – 39).

- W rozdz. 4. „Inne rodzaje pomocy i świadczeń” - dodano wiersze dotyczące świadczenia wychowawczego (w. 1 – 2).

- W rozdz. 5. „Zasoby instytucjonalne pomocy i wsparcia” - dodano wiersze dotyczące ogrzewalni, w. 35-41.

- W rozdz. 7. „Środki finansowe na wydatki w pomocy społecznej i innych obszarach polityki społecznej w budżecie Jednostki Samorządu
  Terytorialnego”: zastosowano nową klasyfikację budżetową (obowiązującą od 01.01.2017 r.) oraz dodano wiersz dotyczący
  świadczenia wychowawczego, w. 53.

Zespół Regionalnego Ośrodka Polityki Społecznej opracował regionalne wytyczne dotyczące wypełniania formularza OZPS, które są uzupełnieniem objaśnień umieszczonych w Centralnej Aplikacji Statystycznej.

Regionalne wytyczne dotyczące wypełniania formularza OZPS edycja 2017/2018 do pobrania: szczegółowe i skrót.

Drukuj
Logo EER
Logo EPUAP
Mapa dojazdu
Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Krakowie

30-070 Kraków; ul. Piastowska 32
tel./ fax: (+48 12) 422 06 36
e-mail: biuro@rops.krakow.pl