Załaduj kalendarz
KALENDARIUM
Poprzedni Lipiec 2020 Następny
Ni Po Wt Śr Cz Pi So
28 29 30 1 2 3 4
5 6 7 8 9 10 11
12 13 14 15 16 17 18
19 20 21 22 23 24 25
26 27 28 29 30 31 1
Ukryj kalendarium
2012-01-25

"Ocena zasobów pomocy społecznej”

W związku ze zbliżającym się ustawowym terminem przedstawiania radom gmin i powiatów oceny zasobów pomocy społecznej na stronie internetowej Instytutu Rozwoju Służb Społecznych zostały zamieszczone formularze oceny zasobów pomocy społecznej dla gminy i powiatu, aby umożliwić jednostkom przygotowanie się do pracy na elektronicznej wersji narzędzia.

Nowelizacja z 2011 r. ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz. U. z 2009 r. Nr 175, poz. 1362, z późn. zm), wprowadziła obowiązek przygotowywania corocznie przez gminy, powiaty i samorząd województwa oceny zasobów pomocy społecznej, która następnie będzie przedstawiana odpowiednio radzie gminy, radzie powiatu oraz sejmikowi województwa.
Dla ułatwienia realizacji tego zadania oraz ujednolicenia gromadzonych danych Instytut Rozwoju Służb Społecznych (IRSS) w ramach projektu systemowego PO KL „Koordynacja na rzecz aktywnej integracji” stworzył jednolite dla całego kraju narzędzie do realizacji wspomnianego wyżej zadania ustawowego. Taki sposób jego realizacji jest rekomendowany przez Ministerstwo Pracy i Polityki Społecznej. Na podstawie zbiorczych danych, przekazanych przez ośrodki pomocy społecznej i powiatowe centra pomocy rodzinie z regionu, Małopolskie Obserwatorium Polityki Społecznej opracuje ocenę zasobów pomocy społecznej Małopolski.
Narzędzie, jedna z zakładek Statystycznej Aplikacji Centralnej (podobnie jak np. sprawozdanie MPiPS-03 czy MPiPS-03, itp.), zawierać będzie szereg technicznych ułatwień w gromadzeniu i przetwarzaniu danych, szczególnie przez ich importowanie z centralnych zbiorów statystycznych oraz sprawozdań MPiPS. Zostanie ono udostępnione pod koniec lutego 2012 r.
Dodatkowo IRSS planuje przeprowadzenie konsultacji dla ośrodków pomocy społecznej i powiatowych centrów pomocy rodzinie w każdym województwie (w Małopolsce prawdopodobnie w połowie marca 2012 r.).

Formularze dostępne są na stronie internetowej Instytutu Rozwoju Służb Społecznych (www.irss.pl)
Ocena zasobów pomocy społecznej w gminie 

Ocena zasobów pomocy społecznej w powiecie  

Drukuj
Logo EER
Logo EPUAP
Mapa dojazdu
Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Krakowie

30-070 Kraków; ul. Piastowska 32
tel./ fax: (+48 12) 422 06 36
e-mail: biuro@rops.krakow.pl