Załaduj kalendarz
2020-03-13

Odwołanie pierwszych spotkań superwizyjnych

Superwizje w terminach 19, 26 i 27 marca 2020 roku nie odbędą się.

W związku z zagrożeniem jakie stwarza rosnąca liczba zarażeń koronawirusem (SARS-CoV-2) i idącymi za tym zaleceniami Ministerstwa Zdrowia o ograniczeniu organizacji spotkań grupowych, Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Krakowie zdecydował się odwołać pierwsze spotkania superwizyjne dla pracowników ośrodków adopcyjnych, placówek wsparcia dziennego i placówek opiekuńczo-wychowawczych – realizowane w ramach projektu „Szkolenie i doskonalenie zawodowe kadr systemu wspierania rodziny i pieczy zastępczej” – zaplanowane na dni 19, 26 i 27 marca 2020 roku.

O nowych terminach spotkań superwizyjnych uczestnicy zostaną poinformowani w późniejszym terminie. 

Drukuj
Logo EER
Logo EPUAP
Mapa dojazdu
Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Krakowie

30-070 Kraków; ul. Piastowska 32
tel./ fax: (+48 12) 422 06 36
e-mail: biuro@rops.krakow.pl