Załaduj kalendarz
KALENDARIUM
Poprzedni Styczeń 2021 Następny
Ni Po Wt Śr Cz Pi So
27 28 29 30 31 1 2
3 4 5 6 7 8 9
10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28 29 30
31 1 2 3 4 5 6
Ukryj kalendarium
2017-12-18

Ogłoszenie o naborze kandydatów na członków Regionalnej Komisji Egzaminacyjnej ds. Stopni specjalizacji zawodowej pracowników socjalnych

Na podstawie art. 118 ust. 1a ustawy z dnia 12 marca 2004r. o pomocy społecznej (t.j. Dz.U. z 2017r. poz. 1769 z późn. zm.) oraz § 4 ust. 2 i 3 Rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 17 kwietnia 2012r. w sprawie specjalizacji w zawodzie pracownik socjalny (Dz.U. 2012r. poz. 486) informuję o możliwości zgłaszania kandydatów do działającej przy Regionalnym Ośrodku Polityki Społecznej w Krakowie Regionalnej Komisji Egzaminacyjnej ds. Stopni Specjalizacji Zawodowej Pracowników Socjalnych.

Dnia 23 stycznia 2018 roku upływa termin zakończenia kadencji 2013-2018 Regionalnych Komisji Egzaminacyjnych ds. stopni specjalizacji zawodowej pracowników socjalnych w związku z powyższym Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Krakowie prowadzi rekrutację na członków RKE.


W skład Regionalnej Komisji wchodzą specjaliści z zakresu pracy socjalnej lub pomocy społecznej posiadający: doświadczenie w kształceniu lub doskonaleniu zawodowym pracowników socjalnych lub staż zawodowy w instytucjach i podmiotach działających w obszarze pomocy społecznej. Regionalna Komisja składa się z nie więcej niż 5 członków a jej kadencja trwa 5 lat.


Do zadań Regionalnych Komisji Egzaminacyjnych należy:

1.przeprowadzanie postępowania w zakresie nadawania stopni specjalizacji zawodowej oraz egzaminu dla pracowników socjalnych, ubiegających się o I stopień specjalizacji zawodowej;
2.nadawanie I stopnia specjalizacji zawodowej;
3.prowadzenie rejestru wydanych dyplomów;
4.opracowywanie informacji, opinii i wniosków dotyczących I stopnia specjalizacji zawodowej dla Komisji oraz dla ministra właściwego do spraw zabezpieczenia społecznego.


Pisemne zgłoszenia na załączonym formularzu zgłoszeniowym należy składać w Regionalnym Ośrodku Polityki Społecznej w Krakowie ul. Piastowska 32, 30-070 Kraków.. Termin zgłaszania kandydatur upływa w dniu 20 grudnia 2017r. o godz. 12:00 (liczy się data wpływu do ROPS).


Drukuj
Logo EER
Logo EPUAP
Mapa dojazdu
Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Krakowie

30-070 Kraków; ul. Piastowska 32
tel./ fax: (+48 12) 422 06 36
e-mail: biuro@rops.krakow.pl