Załaduj kalendarz
KALENDARIUM
Poprzedni Kwiecień 2020 Następny
Ni Po Wt Śr Cz Pi So
29 30 31 1 2 3 4
5 6 7 8 9 10 11
12 13 14 15 16 17 18
19 20 21 22 23 24 25
26 27 28 29 30 1 2
Ukryj kalendarium
2018-07-10

Ogłoszenie o naborze na wizytę studyjną organizowaną w ramach projektu pn. „Sami Dzielni! Nowe standardy mieszkalnictwa wspomaganego dla osób z niepełnosprawnościami sprzężonymi”

Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Krakowie w ramach realizowanego projektu pn. „Sami Dzielni! Nowe standardy mieszkalnictwa wspomaganego dla osób z niepełnosprawnościami sprzężonymi” współfinansowanego w ramach Programu Operacyjnego Wiedza-Edukacja-Rozwój 2014-2020 ogłasza nabór kandydatów do udziału w wizycie studyjnej w Warszawie w dniach 19–20 lipca br.

Osobami uprawnionymi do złożenia Formularza zgłoszeniowego do udziału w wizycie studyjnej są:
- eksperci z Zespołu ds. opracowania modelu usług mieszkalnictwa wspomaganego dla osób z niepełnosprawnościami sprzężonymi;
- przedstawiciele gmin województwa małopolskiego, które zgłosiły wolę udziału w testowaniu modelu usług mieszkalnictwa wspomaganego opracowanego w ramach projektu;
- inne osoby uczestniczące w opracowywaniu w ramach projektu modelu usług mieszkalnictwa wspomaganego dla osób z niepełnosprawnościami sprzężonymi.


Nabór jest prowadzony w okresie od 10 lipca do 13 lipca 2018 r. do godz. 14.00.


Wypełniony i podpisany Formularz zgłoszeniowy należy złożyć osobiście lub przesłać na adres: Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Krakowie, ul. Piastowska 32, 30-070 Kraków lub przesłać po zeskanowaniu na adres poczty elektronicznej: sami-dzielni@rops.krakow.pl


O terminowości złożenia Formularza zgłoszeniowego decyduje data wpływu.


Kryteria, zasady naboru kandydatów oraz wymagane dokumenty są określone w Regulaminie rekrutacji oraz uczestnictwa w wizytach studyjnych organizowanych w ramach Projektu „Sami Dzielni! Nowe standardy mieszkalnictwa wspomaganego dla osób z niepełnosprawnościami sprzężonymi”.


W przypadku pytań prosimy o kontakt z zespołem ds. Projektu:
Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Krakowie ul.Piastowska 32, tel. 12 422 06 36 wew. 39; email: sami-dzielni@rops.krakow.pl


Do pobrania:

>>> Regulamin rekrutacji oraz uczestnictwa w wizytach studyjnych organizowanych w ramach Projektu „Sami Dzielni! Nowe standardy mieszkalnictwa wspomaganego dla osób z niepełnosprawnościami sprzężonymi”


>>> Formularz zgłoszeniowy do udziału w wizycie

Obraz1_2Drukuj
Logo EER
Logo EPUAP
Mapa dojazdu
Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Krakowie

30-070 Kraków; ul. Piastowska 32
tel./ fax: (+48 12) 422 06 36
e-mail: biuro@rops.krakow.pl