Załaduj kalendarz
KALENDARIUM
Poprzedni Lipiec 2020 Następny
Ni Po Wt Śr Cz Pi So
28 29 30 1 2 3 4
5 6 7 8 9 10 11
12 13 14 15 16 17 18
19 20 21 22 23 24 25
26 27 28 29 30 31 1
Ukryj kalendarium
2009-01-14

Ogłoszenie o naborze na wolne stanowisko pracy;konsultant ds. projektów EFS Priorytet VII ;- nr ref. ROPS/110-1/09

  INFORMACJA O WYNIKACH NABORU
Informujemy, że w wyniku zakończenia procedury naboru na ww. stanowisko została wybrana:

Pani Agnieszka Sznajder zamieszkała w
Wieliczce.

Uzasadnienie dokonanego wyboru:

Kandydatka posiada wymagane kwalifikacje do zatrudnienia na ww. stanowisku. Posiada doświadczenie zawodowe oraz wiedzę merytoryczną niezbędną na tym stanowisku.

 

_________

03.02.2009r.

 

 

LISTA KANDYDATÓW SPEŁNIAJĄCYCH WYMAGANIA FORMALNE:

 • Joanna Sutuła - Kraków

 • Mieczysław Bętkowski - Kraków

 • Dorota Sasińska - Kraków

 • Anna Wronka - Kraków

 • Agnieszka Sznajder - Wieliczka

 • Jacek Wiewióra - Męcina

 • Daniel Przesór - Kraków

 • Jacek Lewicki - Bielsko-Biała

 • Krystian Wopp - Kraków

 

LISTA KANDYDATÓW NIE SPEŁNIAJĄCYCH WYMAGAŃ FORMALNYCH:

 

 • Maciej Ciesielski – Kraków (brak CV)

 •  Anna Półtorak – Kraków (brak podpisu pod zgodą na przetwarzanie danych osobowych)

INFORMUJEMY, ŻE DO NASTĘPNEGO ETAPU REKRUTACJI ZAKWALIFIKOWALI SIĘ NASTĘPUJĄCY KANDYDACI:

 • Joanna Sutuła - Kraków

 • Mieczysław Bętkowski - Kraków

 • Dorota Sasińska - Kraków

 • Anna Wronka - Kraków

 • Agnieszka Sznajder - Wieliczka

__________

12.01.2009r.

 

Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Krakowie poszukuje kandydatów na stanowisko „konsultant ds. projektów EFS Priorytet VII”- nr ref. ROPS/110-1/09

 

 

 

Nabór na stanowisko: konsultant ds. projektów EFS Priorytet VII z dnia 12.01.2009r.

 

 

Wymagania niezbędne:

- wykształcenie wyższe, preferowane socjologia, praca socjalna, zarządzanie, ekonomia
- spełnienie wymogów kwalifikacyjnych określonych w ustawie z dnia 22 marca 1990 r. o 
  pracownikach samorządowych ( Dz. U z 2001 r. Nr 142, poz. 1593 z późn. zm.)
- znajomość zasad funkcjonowania administracji publicznej
- znajomość zasad funkcjonowania i realizacji funduszy pomocowych UE, w tym wiedza nt.
  Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki 2007-2013 http://www.efs.gov.pl/20072013/
- wiedza z zakresu finansowania i księgowania projektów finansowanych z EFS
- znajomość zasad przygotowywania projektu o dofinansowanie z Europejskiego Funduszu
  Społecznego ( EFS ), rozliczania i zarządzania nim.
- znajomość problematyki społecznej
- znajomość zadań jednostek organizacyjnych pomocy społecznej
- biegła obsługa komputera (Pakiet MsOffice).
- znajomość generatorów wniosków aplikacyjnych http://www.generatorwnioskow.efs.gov.pl/GeneratorWnioskow/  i płatniczych http://www.pokl.wup-krakow.pl/index.php/generatory-wnioskow.html#platniczy
 
 
Wymagania dodatkowe:

• preferowane doświadczenie w pracy związanej z realizacją projektów współfinansowanych z
  EFS;
• wiedza z zakresu prawa zamówień publicznych i pomocy publicznej;
• komunikatywna znajomość języka obcego – preferowany język angielski

Zakres zadań wykonywanych na stanowisku:

• doradztwo w zakresie opracowania, realizacji, zarządzania i rozliczania projektów systemowych
  i konkursowych w ramach Priorytetu VII PO KL
• przygotowywanie i prowadzenie spotkań informacyjno-szkoleniowych dla realizatorów VII
  priorytetu w gminach i powiatach;
• prowadzenie dokumentacji działań doradczych w ramach projektu;
• prowadzenie korespondencji;
• współpraca przy opracowywaniu materiałów promocyjnych.
 
 
Wymagane dokumenty:

• życiorys zawodowy;
• list motywacyjny;
• kserokopia dyplomu oraz innych dokumentów potwierdzających kwalifikacje,
• dokumenty poświadczające dotychczasowe zatrudnienie,
• referencje na życzenie.

Osoby zainteresowane udziałem w rekrutacji prosimy o składanie wymaganych dokumentów w Sekretariacie ROPS w Krakowie, ul. Piastowska 32 (osobiście lub listownie) w terminie do dnia 26.01.2009 r. (data wpływu).
Aplikacje, które wpłyną do ROPS w Krakowie po upływie wyżej wymienionego terminu nie będą rozpatrywane.
Lista kandydatów spełniających wymagania formalne oraz informacja o wyniku naboru, zgodnie z ustawą z dnia 22.03.1990 r. o pracownikach samorządowych (Dz.U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1593 ze zm.), zostanie umieszczona na stronie internetowej Biuletynu Informacji Publicznej, na stronie ROPS oraz na tablicy informacyjnej przy ul. Piastowskiej 32 w Krakowie.

Do wymaganych dokumentów proszę dołączyć następującą klauzulę:
"Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w ofercie pracy dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji zgodnie z ustawą z dnia 29.08.1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz.U. z 2002 r. Nr 101, poz. 926) oraz ustawą z dnia 22.03.1990 r. o pracownikach samorządowych (Dz.U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1593 ze zm".

Każdy z wymaganych dokumentów proszę opatrzyć własnoręcznym podpisem.
Oferty osób niezakwalifikowanych do dalszego etapu można odebrać w ciągu 1 miesiąca w Sekretariacie ROPS w Krakowie, ul. Piastowska 32, po upływie tego okresu zostaną komisyjnie zniszczone.
Drukuj
Logo EER
Logo EPUAP
Mapa dojazdu
Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Krakowie

30-070 Kraków; ul. Piastowska 32
tel./ fax: (+48 12) 422 06 36
e-mail: biuro@rops.krakow.pl