Załaduj kalendarz
KALENDARIUM
Poprzedni Marzec 2021 Następny
Ni Po Wt Śr Cz Pi So
28 1 2 3 4 5 6
7 8 9 10 11 12 13
14 15 16 17 18 19 20
21 22 23 24 25 26 27
28 29 30 31 1 2 3
Ukryj kalendarium
0000-00-00

Ogłoszenie o rekrutacji

Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej poszukuje kandydatów na następujące stanowiska: Konsultant ds. programów europejskich Koordynator ds. rozliczeń finansowych programów europejskich Księgowy Referent administracyjny

1. Konsultant ds. programów europejskich - nr ref. ROPS/110-36/05

  Wymagania niezbędne:
 • wykształcenie wyższe;
 • znajomość zasad funkcjonowania administracji publicznej;
 • znajomość przepisów dot. funduszy pomocowych UE
 • obsługa komputera (Pakiet MsOffice).
  Wymagania dodatkowe:
 • preferowany kierunek studiów: zarządzanie, socjologia, europeistyka
 • doświadczenie zawodowe związane z realizacja projektów unijnych;
 • znajomość j. angielskiego lub francuskiego
  Zakres zadań wykonywanych na stanowisku:
 • realizacja zadań związanych z opracowaniem i wdrażaniem modelu funkcjonowania i zarządzania przedsiębiorstwa społecznego, menedżera społecznego;
 • monitoring wdrażanego modelu
 • organizowanie szkoleń w ramach Projektu
 • koordynacja współpracy z Partnerami Projektu
  Wymagane dokumenty:
 • życiorys zawodowy;
 • list motywacyjny;
 • kserokopia dyplomu oraz innych dokumentów potwierdzających ukończenie kursów i szkoleń;
 • referencje na życzenie

2. Koordynator ds. rozliczeń finansowych programów europejskich - nr ref. ROPS/110-37/05

  Wymagania niezbędne:
 • wyższe: ekonomia, rachunkowość, gospodarka i administracja publiczna; zarządzanie i marketing;
 • znajomość zasad rachunkowości;
 • doświadczenie w rozliczaniu finansowym projektów;
 • znajomość tematyki funduszy unijnych, w szczególności funduszy strukturalnych i procedur związanych z ich wdrażaniem;
 • doświadczenie zawodowe związane z realizacja projektów;
 • obsługa komputera - pakiet MS Office, Internet;
  Wymagania dodatkowe:
 • znajomość ustawy o finansach publicznych;
 • znajomość ustawy prawo zamówień publicznych;
 • znajomość zasad funkcjonowania administracji publicznej;
 • odbyta praktyka w zakresie rachunkowości, finansów będzie dodatkowym atutem;
  Zakres zadań wykonywanych na stanowisku:
 • rozliczanie środków finansowych projektu
 • nadzór nad wydatkami zgodnie z kryteriami kwalifikowalności
 • planowanie finansowe wydatków
  Wymagane dokumenty:
 • życiorys zawodowy;
 • list motywacyjny;
 • kserokopia dyplomu oraz innych dokumentów potwierdzających ukończenie kursów i szkoleń;
 • referencje na życzenie

3. Księgowy - nr ref. ROPS/110-38/05

  Wymagania niezbędne:
 • wyższe: ekonomiczne
 • minimum dwu letni staż pracy w księgowości
 • znajomość zasad rachunkowości;
  Wymagania dodatkowe:
 • znajomość ustawy o finansach publicznych;
 • znajomość ustawy prawo zamówień publicznych;
 • znajomość zasad funkcjonowania administracji publicznej;
 • znajomość zasad funkcjonowania i realizacji funduszy pomocowych UE
 • obsługa komputera - pakiet MS Office, Internet;
  Zakres zadań wykonywanych na stanowisku:
 • Prowadzenie księgowości projektu
 • Sprawozdawczość budżetowa Projektu
 • Obsługa programu księgowego „Budżet”
 • Obsługa programu Home Banking (elektroniczne przesyłanie przelewów)
  Wymagane dokumenty:
 • życiorys zawodowy;
 • list motywacyjny;
 • kserokopia dyplomu oraz innych dokumentów potwierdzających ukończenie kursów i szkoleń;
 • referencje na życzenie

4. Referent administracyjny- nr ref. ROPS/110-39/05

  Wymagania niezbędne:
 • wyższe
 • znajomość zasad funkcjonowania administracji publicznej;
 • znajomość zasad funkcjonowania i realizacji funduszy pomocowych UE
 • znajomość problematyki społecznej
 • obsługa komputera (Pakiet MsOffice).
  Wymagania dodatkowe:
 • preferowany kierunek studiów: zarządzanie, prawo i administracja lub pokrewne
 • znajomość języka angielskiego
  Zakres zadań wykonywanych na stanowisku:
 • Obsługa sekretariatu projektu
 • Prowadzenie korespondencji (również w języku angielskim)
 • Współpraca w organizacji szkoleń, konferencji, spotkań
 • Opracowanie projektów dokumentów
 • Współpraca z Partnerami projektu
  Wymagane dokumenty:
 • życiorys zawodowy;
 • list motywacyjny;
 • kserokopia dyplomu oraz innych dokumentów potwierdzających ukończenie kursów i szkoleń;
 • referencje na życzenie

Osoby zainteresowane udziałem w rekrutacji prosimy o składanie wymaganych dokumentów w Sekretariacie ROPS w Krakowie, ul. Radziwiłłowska 1, w terminie do dnia 12.12.2005r. Aplikacje, które wpłyną do ROPS w Krakowie po upływie wyżej wymienionego terminu nie będą rozpatrywane. Lista kandydatów spełniających wymagania formalne oraz informacja o wyniku naboru, zgodnie z ustawą z dnia 22.03.1990 r. o pracownikach samorządowych (Dz.U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1593 ze zm.), zostanie umieszczona na stronie internetowej Biuletynu Informacji Publicznej, na stronie ROPS www.rops.krakow.pl i stronie Projektu „Akademie Przedsiębiorczości. Rozwój alternatywnych form zatrudnienia” www.akademia-equal.pl;
 
Do wymaganych dokumentów proszę dołączyć następującą klauzulę:
„Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w ofercie pracy dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji zgodnie z ustawą z dnia 29.08.1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz.U. z 2002 r. Nr 101, poz. 926) oraz ustawą z dnia 22.03.1990 r. o pracownikach samorządowych (Dz.U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1593 ze zm

Drukuj
Logo EER
Logo EPUAP
Mapa dojazdu
Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Krakowie

30-070 Kraków; ul. Piastowska 32
tel./ fax: (+48 12) 422 06 36
e-mail: biuro@rops.krakow.pl