Załaduj kalendarz
2009-08-13

Ogólnopolska Konferencja Uniwersytetów Trzeciego Wieku. Forum III Wieku.

Zarząd Ogólnopolskiej Federacji Stowarzyszeń Uniwersytetów Trzeciego Wieku wraz z Polsko-Amerykańską Fundacją Wolności i Stowarzyszeniem Sądecki Uniwersytet Trzeciego Wieku organizują Ogólnopolską Konferencję Uniwersytetów Trzeciego Wieku, która odbywać się będzie w Nowym Sączu i Krynicy Zdrój w dniach 10- 13 września 2009 r.

Ramowy program VI Ogólnopolskiej Konferencji UTW – Forum III Wieku
Nowy Sącz - Krynica Zdrój w dniach 10-13 września 2009r.


Dzień 1
10.09.2009 (czwartek)
Nowy Sącz


od godz. 16.00 przyjazd uczestników - 200 liderów UTW do Nowego Sącza, zakwaterowanie (Osiedle CAMPUS – Akademiki WSB - NLU, 33-300 Nowy Sącz, ul. Jana Pawła II 16, www.osiedlecampus.pl.)
godz. 19. 00 - 20.00 kolacja
godz. 20.00 - 21.00 prezentacja działań Polsko-Amerykańskiej Fundacji Wolności na rzecz seniorów - Jacek Michałowski, Dyrektor Programowy Polsko-Amerykańskiej Fundacji Wolności
godz. 21. 00 - 21.30 sprawy organizacyjne: omówienie Programu VI Ogólnopolskiej Konferencji UTW – Forum III Wieku: Wiesława Borczyk, Prezes Zarządu Ogólnopolskiej Federacji Stowarzyszeń UTW i Józef Antoni Wiktor Wiceprezes Zarządu Sądeckiego UTW

Dzień 2
11.09.2009 (piątek)
XIX Forum Ekonomiczne – Forum III Wieku
Krynica Zdrój

godz. 6.30 - 7. 30 śniadanie; uczestnicy otrzymują suchy prowiant na czas pobytu w Krynicy

godz. 7.30 wyjazd do Krynicy na XIX Forum Ekonomiczne – Forum III Wieku

godz. 9. 00 - 10.30 udział w sesji plenarnej XIX Forum Ekonomicznego

godz. 11. 00 - 12.30 Panel dyskusyjny Nr 1
Kapitał intelektualny seniorów – szanse jego wykorzystania
Omawiane problemy: Zmiany demograficzne w Europie i na świecie; czy i jak wykorzystywać potencjał seniorów - ich doświadczenie, wiedzę i umiejętności; tworzenie nowej polityki społeczno-ekonomicznej wobec osób starszych; przeciwdziałanie dyskryminacji ze względu na wiek; zmiany w świadomości społecznej - mechanizmy równowagi i współpracy międzypokoleniowej

• Moderator: Wiktor Wojciechowski, Forum Obywatelskiego Rozwoju, Warszawa, Adiunkt w katedrze Pana Profesora Leszka Balcerowicza

Paneliści:
• Jolanta Fedak, Minister Pracy i Polityki Społecznej
• Mieczysław Augustyn, Senator RP, Przewodniczący Parlamentarnego Zespołu ds. Osób Starszych
• dr Janusz Kochanowski, Rzecznik Praw Obywatelskich

• prof. Nadiezda Hrapkowa, Uniwersytet J. A. Komeńskiego, Bratysława, członek zarządu AIUTA, przedstawiciel UTW w Republice Słowackiej
• dr Elżbieta Sikorska-Simmons - Associate Professor, Department of Sociology University of Central Florida, USA

godz. 12.30 - 13.30 Panel dyskusyjny Nr 2
Transformacja własnościowa w krajach Europy Środkowej i Wschodniej - 20 lat doświadczeń
Omawiane problemy: Prawo własności jako nienaruszalna zasada demokracji i gospodarki rynkowej; procesy przekształceń własnościowych; własność jako odpowiedzialność; ekonomia dla seniorów

Moderator: Jacek Michałowski, Dyrektor Programowy Polsko-Amerykańskiej Fundacji Wolności
Paneliści:
udział panelistów w trakcie uzgadniania

od godz. 13.30 - 15.00 udział w panelach XIX Forum Ekonomicznego, wg wyboru uczestników
godz. 15. 00 – 15. 30 spacer po Krynicy Zdroju

godz. 15. 30 wyjazd z Krynicy Zdrój do Piwnicznej Zdrój

godz. 16. 30 obiadokolacja - Rezydencja Leśny Dwór w Piwnicznej Zdrój

godz. 17.30 – 19.00 prezentacja doświadczeń polskich UTW: (średnio: 7 - 10 min)
• Beata Tokarz – Towarzystwo Inicjatyw Twórczych „ę” + UTW.
• Ogólnopolskie Porozumienie UTW - Warszawa Krystyna Lewkowicz Gdański UTW przy Uniwersytecie Gdańskim, Centrum Aktywnego Seniora - Ludwika Sikorska Pełnomocnik Rektora UG
• Wrocław dr Walentyna Wnuk - Pełnomocnik Prezydenta m. Wrocławia ds. Osób Starszych, Przewodnicząca Rady Programowej UTW
• Gliwicki UTW Krystyna Jurczewska-Płońska - prezes zarządu UTW, wiceprezes zarządu Ogólnopolskiej Federacji Stowarzyszeń UTW
• Mokotowski UTW Warszawa - dr Zofia Iwanicka-Wacek, prezes zarządu UTW, członek zarządu AIUTA
Portal internetowy i strona www.utw.pl – omówienie koncepcji i warunków korzystania przez UTW (grupa robocza przy osobnym stoliku)

ok. 19. 30 powrót do Nowego Sącza


Dzień 3
12. 09. 2009 (sobota)
Sesja uroczysta
Nowy Sącz


godz. 7.30 – 9.00 śniadanie, przejście do WSB-NLU – aula

godz. 10.00 Rozpoczęcie Uroczystej Sesji

Powitanie uczestników Sesji (200 liderów UTW z Polski i zagranicy oraz goście krajowi i zagraniczni)
 Wiesława Borczyk, Prezes Zarządu Ogólnopolskiej Federacji Stowarzyszeń UTW - Prezes Sądeckiego UTW,
 dr Andrzej Bulzak Rektor WSB-NLU w Nowym Sączu,
 prof. dr hab. inż. Zbigniew Ślipek, Rektor PWSZ w Nowym Sączu,
 Jan Golonka, Starosta Nowosądecki,
 Ryszard Nowak, Prezydent Miasta Nowego Sącza,
 Leszek Zegzda, Wicemarszałek Województwa Małopolskiego,
 Witold Kochan, poseł na Sejm RP, Parlamentarny Zespół ds. Osób Starszych
 Jacek Michałowski, Dyrektor Programowy Polsko-Amerykańska Fundacja Wolności,
 Zygmunt Berdychowski, Przewodniczący Rady Programowej Fundacji Instytut Studiów Wschodnich


Prezentacja: Uniwersytety Trzeciego Wieku w Polsce (ok. 15 min)
• Katarzyna Świątkiewicz, Polsko-Amerykańska Fundacja Wolności
• Marta Cieślak, Uniwersytet Warszawski Instytut Studiów Społecznych
• Beata Ziębińska, Uniwersytet Śląski w Katowicach

Wystąpienia merytoryczne (10 - 15 minut)
(ok. godz. 11.00 – konferencja prasowa, równolegle do wystąpień )

dr Krzysztof Pawłowski - Prezydent Wyższej Szkoły Biznesu- National Louis University Nowy Sącz, członek Rady Dyrektorów Polsko-Amerykańskiej Fundacji Wolności, patronat naukowy Sądeckiego UTW
Temat: Społeczeństwo otwarte na wiedzę
prof. dr hab. Tadeusz Aleksander - Uniwersytet Jagielloński Kraków - Przewodniczący Rady Programowo-Naukowej Sądeckiego UTW
Temat: Kształcenie ustawiczne w krajach europejskich
prof. Nadezda Hrapkowa - Uniwersytet Komenskiego Bratysława Republika Słowacka, członek zarządu AIUTA, przedstawiciel UTW w Republice Słowackiej
Temat: Doświadczenia słowackich UTW
dr Elżbieta Sikorska-Simmons - Associate Professor Department of Sociology University of Central Florida USA
Temat: Formy aktywności osób starszych w USA
Prof. dr Zdzisława Zacłona - Prorektor Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Nowym Sączu
Temat: Współpraca uczelni wyższych z Uniwersytetami Trzeciego Wieku – na przykładzie PWSZ (patronat naukowy) i Sądeckiego UTW
Mirosław Wróblewski - Dyrektor Zespołu Prawa Konstytucyjnego i Międzynarodowego Biuro Rzecznika Praw Obywatelskich
Temat: Prawa osób starszych - raport Rzecznika Praw Obywatelskich

godz. 12.00-13.00 przerwa kawowa, catering

godz. 13.00-13.30 Wystąpienia Gości VI Konferencji UTW

godz. 13.30 - 15.00 Dyskusja (praca zespołu protokołującego)

godz. 15. 00 Zakończenie Uroczystej Sesji

godz. 17. 00 Uroczysty obiad

godz. 19.30 Koncert w Małopolskim Centrum Kultury „Sokół” Nowy Sącz.


Dzień 4
13.09.2009 (niedziela)
Integracyjna impreza plenerowa
Nowy Sącz

godz. 8. 00 – 9.00 śniadanie
od godz. 9.30 zwiedzanie centrum Nowego Sącza,
od godz. 11.30 zwiedzanie Sądeckiego Parku Etnograficznego i Miasteczka Galicyjskiego, udział w imprezie plenerowej
ok. godz. 13.00 wspólne ognisko, catering regionalny.
ok. godz. 16.00 zakończenie, wyjazd uczestników.UWAGA – Organizatorzy zastrzegają możliwość wprowadzenia zmian w programie konferencji.

Drukuj
Logo EER
Logo EPUAP
Mapa dojazdu
Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Krakowie

30-070 Kraków; ul. Piastowska 32
tel./ fax: (+48 12) 422 06 36
e-mail: biuro@rops.krakow.pl