Załaduj kalendarz
KALENDARIUM
Poprzedni Październik 2020 Następny
Ni Po Wt Śr Cz Pi So
27 28 29 30 1 2 3
4 5 6 7 8 9 10
11 12 13 14 15 16 17
18 19 20 21 22 23 24
25 26 27 28 29 30 31
Ukryj kalendarium
2009-07-31

Ośrodek Pomocy dla Osób Pokrzywdzonych Przestępstwem

Ministerstwo Sprawiedliwości we współpracy z Krakowskim Forum Organizacji Społecznych KraFOS  utowrzyło w Krakowie  Ośrodek Pomocy dla Osób Pokrzywdzoanych Przestepstwem
Ministerstwo Sprawiedliwości realizując projekt pt. „Sieć Pomocy Ofiarom Przestępstw” (www.pokrzywdzeni.gov.pl) w ramach Programu Komisji Europejskiej „Zapobieganie i Zwalczanie Przestępczości 2007”, wzmacnia pozycję osoby pokrzywdzonej przestępstwem w polskim systemie społecznym oraz prawnym. Najważniejszym działaniem projektu, w ramach akcji o charakterze organizacyjnym, edukacyjnym oraz informacyjnym, jest utworzenie działających w każdym województwie Ośrodków dla Osób Pokrzywdzonych Przestępstwem. Ich działanie do kwietnia 2010 r. finansowane jest ze środków unijnych, których bezpośrednim beneficjentem jest Ministerstwo Sprawiedliwości. Dalsze finansowanie może odbywać się z innych źródeł, w tym ze środków projektowanego Funduszu Pomocy Pokrzywdzonym oraz Pomocy Postpenitencjarnej.
 W ramach realizacji projektu utworzono 16 ośrodków, które wraz z innymi podmiotami tworzą ogólnokrajową Sieć Pomocy Ofiarom Przestępstw. Głównym celem tworzenia Sieci jest nawiązanie współpracy interdyscyplinarnej pomiędzy instytucjami zajmującymi się pomocą ofierze i przywróceniem jej do stanu emocjonalnego sprzed popełnienia przestępstwa. Aby osiągnąć pozytywne efekty należy ofierze ułatwić dostęp do specjalistów z różnych dziedzin.   Potrzeby pokrzywdzonych powinny być rozważone w sposób interdyscyplinarny w celu uniknięcia częściowych bądź niespójnych rozwiązań, mogących doprowadzić do powtórnej wiktymizacji. Zakończenie postępowania nie kończy jego problemów wynikających ze skutków przestępstwa. Dlatego też w realizacji pomocy pokrzywdzonym przestępstwem powinny uczestniczyć zarówno instytucje samorządu lokalnego jak i organizacje pozarządowe działające w środowiskach lokalnych. Interdyscyplinarność tworzonego systemu wymusza współpracę  m.in. pomiędzy instytucjami wojewódzkimi, samorządowymi, wymiarem sprawiedliwości, policją, przedstawicielami kościołów oraz innymi instytucjami powołanymi w celu niesienia pomocy pokrzywdzonym.
Ośrodki zlokalizowane są przy obecnie funkcjonujących organizacjach pozarządowych świadczących pomoc osobom pokrzywdzonym przestępstwem, z wykorzystaniem ich bazy lokalowej. Zapewniają wsparcie w uzyskaniu bezpłatnej  i profesjonalnej pomocy prawnej, psychologicznej, socjalnej i innych świadczeń osobom pokrzywdzonym przestępstwem oraz dyskrecję w ramach świadczonej pomocy. Ośrodek powinien być ogólnodostępny dla osób pokrzywdzonych poszukujących pomocy, dysponować i prowadzić bazę danych podmiotów działających na rzecz przezwyciężania skutków przestępstwa oraz udzielać informacji na temat możliwości uzyskania pomocy specjalistycznej. Kolejnym zadaniem ośrodków jest wypracowanie dobrych praktyk we współpracy z innymi instytucjami oraz organizacjami w celu wzmocnienia mechanizmów ochrony osób pokrzywdzonych przestępstwem.
Realizacja projektu „Sieć Pomocy Ofiarom Przestępstw” w województwie małopolskim odbywa się we współpracy Ministerstwa Sprawiedliwości oraz Krakowskiego Forum Organizacji Społecznych KraFOS.
Kontakt z Ośrodkiem Pomocy dla Osób Pokrzywdzonych Przestępstwem jest następujący:
 
KraFOS
Ul. Komorowskiego 12
30-106 Kraków
Tel. (012) 421 32 41
krafos@op.pl
Koordynator: Danuta Noszka – Leśniewska.
 
Ośrodek świadczy bezpłatna pomoc – poradnictwo prawne oraz psychologiczne -  ofiarom przestępstw, pokrzywdzonym oraz ich bliskim.
            Ministerstwo Sprawiedliwości, Departament Wykonania Orzeczeń i Probacji w ramach dalszej realizacji projektu  przeprowadzi cykl szkoleń o charakterze interdyscyplinarnym, których tematyka obejmie metodologię pracy z osobą pokrzywdzoną przestępstwem. Szkolenia adresowane są do sędziów, prokuratorów, funkcjonariuszy policji, przedstawicieli organizacji pozarządowych oraz pracowników jednostek pomocy społecznej. Ich celem jest podniesienie kwalifikacji zawodowych osób pracujących z pokrzywdzonymi oraz wprowadzenie do działań polskiego wymiaru sprawiedliwości dobrych praktyk w działaniach na rzecz osób pokrzywdzonych przestępstwem.
Drukuj
Logo EER
Logo EPUAP
Mapa dojazdu
Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Krakowie

30-070 Kraków; ul. Piastowska 32
tel./ fax: (+48 12) 422 06 36
e-mail: biuro@rops.krakow.pl