Załaduj kalendarz
KALENDARIUM
Poprzedni Marzec 2021 Następny
Ni Po Wt Śr Cz Pi So
28 1 2 3 4 5 6
7 8 9 10 11 12 13
14 15 16 17 18 19 20
21 22 23 24 25 26 27
28 29 30 31 1 2 3
Ukryj kalendarium
2019-08-26

OSTATNIE DNI REJESTRACJI NA BEZPŁATNY WYJAZD SZKOLENIOWO-TERAPEUTYCZNY DLA ZAWODOWYCH RODZIN ZASTĘPCZYCH!

Zapraszamy na bezpłatny, 5-dniowy wyjazd szkoleniowo-terapeutyczny dla zawodowych rodzin zastępczych.

Województwo Małopolskie - Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Krakowie w związku z realizacją zadania z zakresu szkolenia i doskonalenia kadr systemu pomocy i integracji społecznej oraz promowania nowych rozwiązań w obszarze wspierania rodziny i pieczy zastępczej

ogłasza

NABÓR NA WYJAZD SZKOLENIOWO-TERAPEUTYCZNY
DLA ZAWODOWYCH 
RODZIN ZASTĘPCZYCH 
realizujących na obszarze województwa małopolskiego zadania wynikające z Ustawy z dnia 9 czerwca 2011 r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej.

W trakcie wyjazdu:

- opiekunowie wezmą udział w szkoleniu i warsztatach pn. "Komunikacja z dzieckiem w kolejnych fazach rozwojowych",
dla dzieci zostaną zorganizowane zajęcia z zakresu integracji sensorycznej, zajęcia socjoterapeutyczne z elementami bajkoterapii rozwijające m.in. umiejętność radzenia sobie z emocjami, a także zajęcia relaksacyjne.

RAMOWY PROGRAM SZKOLENIA DLA OPIEKUNÓW

1. Rodzaje komunikacji : werbalna i niewerbalna.
2. Dziecko i jego komunikacja w poszczególnych etapach rozwoju.
3. Komunikacja z dzieckiem a fazy rozwojowe.
4. Zasady dobrej komunikacji (w szczególności z nastolatkiem).
5. Potencjalne bariery w komunikowaniu się.
6. Komunikacja rodzic- dziecko – studium przypadków.
7. Radzenie sobie z trudnymi emocjami – sposoby na samoregulacje w kryzysach komunikacyjnych

INFORMACJE SZCZEGÓŁOWE

1. Planowana liczba uczestników: do 50 osób (20 dla osób dorosłych oraz 30 dzieci);

2. Planowany termin realizacji wyjazdu szkoleniowo terapeutycznego: wrzesień 2019 r. (dokładny termin i miejsce wyjazdu zostaną określone po wyłonieniu realizatora wyjazdu, w toczącym się aktualnie postępowaniu przetargowym);

3. Wymiar szkolenia: Wyjazd obejmuje 5 kolejnych dni roboczych, przy czym zajęcia szkoleniowe dla rodziców oraz wsparcie dla dzieci zapewnione będzie przez 3 dni (w drugim, trzecim i czwartym dniu wyjazdu). Zajęcia w danym dniu będą trwać 8 godzin dydaktycznych;

4. Organizator szkolenia zapewnia Uczestnikom:

- 4 noclegi, 
- trenerów przeprowadzających zajęcia dla dzieci i rodziców,
- wyżywienie: śniadanie, obiad, kolację (dodatkowo dla dzieci drugie śniadanie oraz podwieczorek, a dla dorosłych przerwę kawową).

Pragniemy poinformować, iż organizator nie zapewnia rodzinom dojazdu na wyjazd szkoleniowo-terapeutyczny.

ZASADA UCZESTNICTWA

Warunkiem uczestnictwa w projekcie jest zapoznanie się Regulaminem[1] zawierającym podstawowe warunki rekrutacji i uczestnictwa w wyjeździe szkoleniowo-terapeutycznym określającym m.in. kryteria rekrutacji (§ 2 i § 3), w których ustalono, iż Uczestnikiem wyjazdu szkoleniowego jest opiekun dzieci przebywających w zawodowych rodzinach zastępczych, dzieci przebywających w pieczy oraz dzieci własne lub przysposobione.

TERMIN SKŁADANIA DOKUMENTÓW REKRUTACYJNYCH

Dokumenty rekrutacyjne będą przyjmowane od dnia ogłoszenia naboru do dnia 30 sierpnia 2019 r., do godz. 16:00. O uczestnictwie w projekcie decyduje wynik formalnej i merytorycznej oceny zgłoszeń, w rezultacie której zostanie utworzona lista rankingowa uczestników. Dokumenty złożone po terminie będą rozpatrywane tylko w sytuacji dostępności wolnych miejsc na wyjazd szkoleniowo-terapeutyczny.

Osoby zakwalifikowane na szkolenie zostaną poinformowane o tym fakcie za pośrednictwem poczty elektronicznej bądź telefonicznie.

ROPS zastrzega sobie możliwość zakończenia lub przerwania naboru na szkolenie w przypadku otrzymania zgłoszeń przekraczających o 50% liczbę miejsc na szkolenie.

SPOSÓB SKŁADANIA DOKUMENTÓW REKRUTACYJNYCH

Wypełnione i podpisane Formularze zgłoszeniowe dla poszczególnego członka rodziny (załącznik nr 2 i 3) należy przesłać pocztą elektroniczną w formie skanu na adres: szkolenia-piecza@rops.krakow.pl

INFORMACJA O PROJEKCIE

Szczegółowe informacje nt. wyjazdu można uzyskać w placówce Regionalnego Ośrodka Polityki Społeczne, ul. Piastowska 32, 30-070 Kraków oraz za pośrednictwem e-mail: szkolenia-piecza@rops.krakow.pl lub tel. (12) 422-06-36 wew. 36 (Dział Szkolenia i doskonalenia zawodowego kadr SWRiPZ) / (12) 422-06-36 wew. 49 (Dział Polityki Społecznej).

Wszelkie informacje o wyjeździe są dostępne na stronie internetowej: www.rops.krakow.pl.

Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Krakowie zastrzega sobie możliwość wprowadzenia zmian w dokumentacji naboru.

DOKUMENTY DO POBRANIA

1. Regulaminu rekrutacji i uczestnictwa w wyjeździe szkoleniowo-terapeutycznym dla zawodowych rodzin zastępczych specjalistycznych organizowanym przez Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Krakowie.

2. Wzór Formularza zgłoszeniowego do udziału w wyjeździe szkoleniowo-terapeutycznym dla DOROSŁYCH

3. Wzór Formularza zgłoszeniowego do udziału w wyjeździe szkoleniowo-terapeutycznym dla DZIECI

4. Lista gmin województwa małopolskiego zakwalifikowanych do kategorii 3 DEGURBA (obszary wiejskie).[1] „Regulamin rekrutacji i uczestnictwa w wyjeździe szkoleniowo-terapeutycznym dla zawodowych rodzin zastępczych specjalistycznych” stanowiący Załącznik nr 1 do Ogłoszenia 

Drukuj
Logo EER
Logo EPUAP
Mapa dojazdu
Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Krakowie

30-070 Kraków; ul. Piastowska 32
tel./ fax: (+48 12) 422 06 36
e-mail: biuro@rops.krakow.pl