Załaduj kalendarz
2011-09-22

Pierwsze spotkanie zespołu ds. opracowania Wieloletniego regionalnego planu działań na rzecz promocji i upowszechniania ekonomii społecznej

Rozpoczęły się prace nad przygotowaniem Wieloletniego regionalnego planu działań na rzecz promocji i upowszechniania ekonomii społecznej oraz rozwoju instytucji sektora ekonomii społecznej i jej otoczenia w regionie. W dniu 19 września b.r. odbyło się I spotkanie Zespołu ds. ekonomii społecznej.
 
W dniu 19 września b.r. w sali Małopolskiego Urzędu Wojewódzkiego w Krakowie przy ul. Basztowej 22 odbyło się pierwsze spotkanie Zespołu ds. Ekonomii Społecznej, w którego skład wchodzą przedstawiciele władz województwa, podmiotów reprezentujących sektor ekonomii społecznej, tworzących infrastrukturę wsparcia ekonomii społecznej oraz przedstawiciele samorządów powiatowych, gminnych oraz środowiska akademickiego.

Zespół został powołany Uchwałą Zarządu Województwa Małopolskiego z dnia 31 sierpnia 2011r. w celu prowadzenia prac nad tworzonym w Województwie Małopolskim Wieloletnim regionalnym planem działań na rzecz promocji i upowszechniania ekonomii społecznej oraz rozwoju instytucji sektora ekonomii społecznej i jej otoczenia w regionie.

 

Drukuj
Logo EER
Logo EPUAP
Mapa dojazdu
Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Krakowie

30-070 Kraków; ul. Piastowska 32
tel./ fax: (+48 12) 422 06 36
e-mail: biuro@rops.krakow.pl