Załaduj kalendarz
2011-04-26

Planowane szkolenia z zakresu specjalizacji I i II stopnia w zawodzie pracownik socjalny

Uprzejmie informujemy, iż Centrum Rozwoju Zasobów Ludzkich z siedzibą w Warszawie przy ul. Tamka 3, w ramach projektu 1.20 „Podnoszenie kwalifikacji zawodowych pracowników pomocy i integracji społecznej” - Działanie 1.2 Wsparcie systemowe instytucji pomocy i integracji społecznej PO KL, przekazało do ROPS w Krakowie informację o możliwości przeprowadzenia szkoleń z zakresu specjalizacji I i II stopnia w zawodzie pracownik socjalny.

Szczegółowe informacje na temat rekrutacji na powyższe szkolenia, zostaną określone przez Centrum Rozwoju Zasobów Ludzkich  ok. 15 maja 2011 r., jednak na dzień dzisiejszy wiadomym jest, iż instytucja ta planuje dla województwa małopolskiego tylko 3 miejsca na specjalizację I stopnia i 22 miejsca na specjalizację II stopnia.

Wszystkie osoby zainteresowane specjalizacją w zawodzie pracownik socjalny proszę o śledzenie naszej strony Internetowej, na której pojawi się informacja o rozpoczęciu rekrutacji.

O zakwalifikowaniu się na szkolenie będzie decydowała kolejność zgłoszeń!

Osobą upoważnioną do kontaktu z ramienia Centrum Rozwoju Zasobów Ludzkich w powyższej sprawie jest Pani Katarzyna Rakowska, tel 22 237 00 54, e-mail: katarzyna.rakowska@crzl.gov.pl


 

Drukuj
Logo EER
Logo EPUAP
Mapa dojazdu
Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Krakowie

30-070 Kraków; ul. Piastowska 32
tel./ fax: (+48 12) 422 06 36
e-mail: biuro@rops.krakow.pl