Załaduj kalendarz
2018-04-13

PRZEDŁUŻENIE NABORU NA BEZPŁATNE SZKOLENIA DLA KADRY ZARZĄDZAJĄCEJ

Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Krakowie przedłuża do 19.04.2018 r. nabór NA JEDNODNIOWE SZKOLENIA DLA KADRY ZARZĄDZAJĄCEJ SYSTEMU WSPIERANIA RODZINY I PIECZY ZASTĘPCZEJ

Przedłużenie naboru dotyczy następujących szkoleń:


- Szkolenie nr 2 pn. „Ocena i motywowanie pracowników”

- Szkolenie nr 3 pn. „Zarządzanie stresem - jak radzić sobie ze stresem w pracy i łagodzić jego skutki”

- Szkolenie nr 4 pn. „Zarządzanie konfliktem w zespole”

- Szkolenie nr 6 pn. „Pozyskiwanie funduszy zewnętrznych na realizację zadań dot. wspierania rodziny i pieczy zastępczej”


Przedłużenie naboru dotyczy tych osób, które nie złożyły jeszcze zgłoszenia na żadne ze szkoleń dla kadry zarządzającej w ramach naboru trwającego od 29 marca br., przy czym dana osoba może złożyć zgłoszenie na nie więcej niż jedno ze szkoleń w ramach tego naboru.


Szczegółowe informacje dot. kryteriów naboru oraz zasad składania Formularza zgłoszeniowego są dostępne na stronie internetowej ROPS w Krakowie w zakładce:

Profesjonalne kadry wspierania rodziny i pieczy zastępczej: Nabór na szkolenia i superwizję

Drukuj
Logo EER
Logo EPUAP
Mapa dojazdu
Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Krakowie

30-070 Kraków; ul. Piastowska 32
tel./ fax: (+48 12) 422 06 36
e-mail: biuro@rops.krakow.pl