Załaduj kalendarz
KALENDARIUM
Poprzedni Marzec 2021 Następny
Ni Po Wt Śr Cz Pi So
28 1 2 3 4 5 6
7 8 9 10 11 12 13
14 15 16 17 18 19 20
21 22 23 24 25 26 27
28 29 30 31 1 2 3
Ukryj kalendarium
2018-04-13

PRZEDŁUŻENIE NABORU NA BEZPŁATNE SZKOLENIA DLA PRACOWNIKÓW ORPZ/PCPR

Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Krakowie przedłuża do 23.04.2018 r. nabór na JEDNODNIOWE SZKOLENIA DLA PRACOWNIKÓW ORGANIZATORÓW RODZINNEJ PIECZY ZASTĘPCZEJ (W TYM KOORDYNATORÓW RODZINNEJ PIECZY ZASTĘPCZEJ) ORAZ PRACOWNIKÓW POWIATOWYCH CENTRÓW POMOCY RODZINIE ZAANGAŻOWANYCH W REALIZACJĘ ZADAŃ WYNIKAJĄCYCH Z USTAWY O WSPIERANIU RODZINY I SYSTEMIE PIECZY ZASTĘPCZEJ, WYKONUJĄCYCH ZADANIA NA OBSZARZE WOJ. MAŁOPOLSKIEGO

Przedłużenie naboru dotyczy następujących szkoleń:

- Szkolenie nr 1 - Diagnoza potrzeb rodziny i dziecka objętego pieczą zastępczą – aspekty praktyczne: metody, narzędzia, dokumentacja

- Szkolenie nr 2 - Doskonalenie umiejętności opiekuńczo-wychowawczych rodzin zastępczych, w tym radzenia sobie w sytuacjach stwarzających trudności wychowawcze

- Szkolenie nr 3 - Organizowanie wspomagania rozwoju dziecka z problemami emocjonalnymi i zaburzeniami zachowania

- Szkolenie nr 4 - Praca z dziećmi / młodzieżą przejawiającą zaburzenia (emocjonalne, zachowania lub zaburzenia psychiczne) i ich rodzinami. Depresja dzieci / młodzieży.


Przedłużenie naboru dotyczy tych osób, które nie złożyły jeszcze zgłoszenia na żadne ze szkoleń dla pracowników Organizatorów rodzinnej pieczy zastępczej oraz pracowników Powiatowych Centrów Pomocy Rodzinie zaangażowanych w realizację zadań wynikających z Ustawy o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej w ramach naboru trwającego od 6 kwietnia br., przy czym dana osoba może złożyć zgłoszenie na nie więcej niż jedno ze szkoleń w ramach tego naboru.

Szczegółowe informacje dot. kryteriów naboru oraz zasad składania Formularza zgłoszeniowego są dostępne na stronie internetowej ROPS w Krakowie w zakładce:

Profesjonalne kadry wspierania rodziny i pieczy zastępczej: Nabór na szkolenia i superwizjęDrukuj
Logo EER
Logo EPUAP
Mapa dojazdu
Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Krakowie

30-070 Kraków; ul. Piastowska 32
tel./ fax: (+48 12) 422 06 36
e-mail: biuro@rops.krakow.pl