Załaduj kalendarz
2020-01-10

REKRUTACJA - Fundacja PAN poszukuje Regionalnych Doradców ds. Strategii Rozwiązywania Problemów Społecznych

Fundacja Polskiej Akademii Nauk zatrudni Regionalnych Doradców ds. Strategii Rozwiązywania Problemów Społecznych (2 osoby w każdym województwie) w ramach projektu "STRATEGOR. Opracowanie narzędzia do programowania strategicznego w obszarze przeciwdziałania ubóstwu i wykluczeniu społecznemu na poziomie lokalnym dla jednostek samorządu terytorialnego" nr POWR.02.05.00-00-0217/18.

Zakres obowiązków:

- doradztwo bieżące, techniczne, wdrożeniowe itp. w zakresie: stosowania opracowanego narzędzia (podręcznika metodycznego dotyczącego tworzenia strategii rozwiązywania problemów społecznych), dostosowania obowiązujących SRPS, opracowywania strategii wg nowego modelu;

- prowadzenie Regionalnego Biura Doradczego, a w szczególności:

- organizacja i umawianie usług doradczych i szkoleniowych na obszarze województwa,

- sporządzanie i gromadzenie dokumentacji projektowej m.in. formularzy rekrutacyjnych, protokołów, raportów i notatek z odbytych spotkań; 

- udzielanie informacji zainteresowanym JST,

- upowszechnianie narzędzia m.in.: poprzez stronę internetową oraz wizyty w poszczególnych JST;

- znajomość narzędzia do jednolitego tworzenia SRPS oraz ciągłe aktualizowanie wiedzy nt. tworzonego narzędzia, jak również zmian/trendów i regulacji w obszarze polityki społecznej.

 Aby wziąć udział w rekrutacji należy przesłać dokumenty aplikacyjne na adres: Fundacja Polskiej Akademii Nauk, ul. Turystyczna 44, 20-207 Lublin lub e-mail: rekrutacja@fundacja-pan.lublin.pl do dnia 15 stycznia 2020.

Szczegółowe informacje dostępne na stronie: http://www.fundacjapan.pl/ogloszenie-o-prace-regionalny-doradca-ds-strategii-rozwiazywania-problemow-spolecznych/ bądź pod numerem telefonu: 81 745 05 00. 

Drukuj
Logo EER
Logo EPUAP
Mapa dojazdu
Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Krakowie

30-070 Kraków; ul. Piastowska 32
tel./ fax: (+48 12) 422 06 36
e-mail: biuro@rops.krakow.pl