Załaduj kalendarz
2017-12-01

Rekrutacja na szkolenie dla funkcjonariuszy POLICJI

Rozpoczęcie rekrutacji na szkolenie dla funkcjonariuszy POLICJI ZAANGAŻOWANYCH W MAŁOPOLSCE W ZADANIA ZWIĄZANE Z SYSTEMEM WSPIERANIA RODZINY I PIECZY ZASTĘPCZEJ

Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Krakowie w ogłasza NABÓR NA SZKOLENIE DLA funkcjonariuszy POLICJI DZIAŁAJĄCYCH NA TERENIE WOJEWÓDZTWA MAŁOPOLSKIEGO:

"Ochrona prawna dzieci w sytuacji zagrożenia dobra dziecka"

Udział w szkoleniu jest bezpłatny.

Uczestnicy otrzymają zaświadczenia o ukończeniu szkolenia.

Organizator nie zwraca kosztów dojazdu na szkolenie.


Powyższe szkolenie jest realizowane w ramach projektu „Szkolenie i doskonalenie zawodowe kadr systemu wspierania rodziny i pieczy zastępczej” współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego, Oś Priorytetowa II Efektywne polityki publiczne dla rynku pracy, gospodarki i edukacji, Działanie 2.8 Rozwój usług społecznych świadczonych w środowisku lokalnym Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój na lata 2014-2020.

Szczegółowe informacje i dokumenty do pobrania zamieszczone są w zakładce: https://www.rops.krakow.pl/lewa/profesjonalne-kadry-wspierania-rodziny-i-pieczy-zastepczej-29/nabor-na-szkolenia-i-superwizje-114.html

Drukuj
Logo EER
Logo EPUAP
Mapa dojazdu
Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Krakowie

30-070 Kraków; ul. Piastowska 32
tel./ fax: (+48 12) 422 06 36
e-mail: biuro@rops.krakow.pl