Załaduj kalendarz
2017-10-20

Rozpoczęcie rekrutacji na warsztat „Animator społeczny środowisk seniorskich”

Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Krakowie serdecznie zaprasza do udziału w trzydniowym warsztacie pn. „Animator społeczny środowisk seniorskich” wraz z wizytą studyjną prezentującą dobrych praktyk w zakresie animacji.

Warsztat skierowany jest do liderów i potencjalnych liderów środowisk seniorskich - przedstawicieli podmiotów zaangażowanych w realizację działań na rzecz seniorów, w szczególności Uniwersytetów Trzeciego Wieku, organizacji pozarządowych, gminnych rad seniorów z terenu województwa małopolskiego.


Zajęcia warsztatowe odbędą się w dniach 13 i 20 listopada w godzinach od 9:00 do 15:00 w Małopolskim Centrum Doskonalenia Nauczycieli w Krakowie przy ul. Lubelskiej 23.


Termin wizyty studyjnej zostanie uzgodniony z uczestnikami w trakcie warsztatu.


Osoby zainteresowane udziałem w warsztacie proszone są o przesłanie wypełnionej karty zgłoszenia wyłącznie na adres e-mail: jmanka@rops.krakow.pl   w terminie do dnia 3 listopada 2017 r. Wszystkie osoby zakwalifikowane do udziału w warsztacie zostaną poinformowane telefonicznie.


W przypadku dużego zainteresowania warsztatem organizator zastrzega sobie prawo zakwalifikowania maksymalnie 4 osób z danego subregionu.


Udział w warsztacie jest bezpłatny. Uczestnicy otrzymają zaświadczenia o ukończeniu warsztatu.


>>> Program szkolenia


Drukuj
Logo EER
Logo EPUAP
Mapa dojazdu
Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Krakowie

30-070 Kraków; ul. Piastowska 32
tel./ fax: (+48 12) 422 06 36
e-mail: biuro@rops.krakow.pl