Załaduj kalendarz
2006-10-02

Rozstrzygnięcie II edycji konkursu dotacyjnego na realizację zadań z pomocy społecznej

Zarząd Województwa Małopolskiego uchwałą z dnia 28 września 2006r. rozstrzygnął II edycję otwartego konkursu ofert  na realizację zadań województwa z zakresu pomocy społecznej na rok 2006.
Zgodnie z przyjęta procedurą,  złożone oferty oceniane były przez powołaną Komisję Konkursową, która kierując się ustalonymi kryteriami ocen, postanowiła zarekomendować do dofinansowania 13 ofert (spośród 41 zgłoszonych do konkursu) na łączną kwotę  134.551 zł.
Zobacz wyniki konkursu.
Drukuj
Logo EER
Logo EPUAP
Mapa dojazdu
Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Krakowie

30-070 Kraków; ul. Piastowska 32
tel./ fax: (+48 12) 422 06 36
e-mail: biuro@rops.krakow.pl