Załaduj kalendarz
2008-05-29

Rozstrzygnięcie konkursu grantowego

Zarząd Województwa Małopolskiego uchwała nr 433/08 z dnia 29 maja 2008r. zatwierdził wyniki otwartego konkursu ofert na realizację zadań własnych województwa z zakresu polityki społecznej w 2008 roku.
Złożone oferty oceniane były przez powołaną Komisję Konkursową, która kierując się ustalonymi kryteriami ocen, postanowiła zarekomendować do dofinansowania 21 ofert (spośród 47 zgłoszonych do konkursu) na łączną kwotę  297.165 zł.
Dofinansowane projekty dotyczą min. organizacji wsparcia środowiskowego dla osób niepełnosprawnych, promocji sztuki osób niepełnosprawnych, organizacji czasu wolnego seniorów oraz działań edukacyjnych kierowanych do osób starszych, ze szczególnym uwzględnieniem korzystania z nowych rozwiązań tele-informatycznych oraz przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie poprzez edukację społeczną i promocję postaw społecznych oraz działań wolnych od przemocy, realizacja programów ochrony ofiar przemocy oraz pracę ze sprawcami przemocy w rodzinie.
 
Drukuj
Logo EER
Logo EPUAP
Mapa dojazdu
Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Krakowie

30-070 Kraków; ul. Piastowska 32
tel./ fax: (+48 12) 422 06 36
e-mail: biuro@rops.krakow.pl