Załaduj kalendarz
2014-05-20

Rozstrzygnięcie otwartego konkursu ofert - organizacja Małopolskiego Kongresu Uniwersytetów Trzeciego Wieku

Zarząd Województwa Małopolskiego uchwałą nr 542/14 z dnia 20 maja 2014 r. rozstrzygnął otwarty konkurs ofert na realizację w 2014 r. zadań publicznych województwa Małopolskiego z obszaru pomocy społecznej, w zakresie wspierania funkcjonowania społecznego oraz przeciwdziałania wykluczeniu osób starszych poprzez organizację Małopolskiego Kongresu Uniwersytetów Trzeciego Wieku.

Do otwartego konkursu wpłynęła 1 oferta.

Zarząd Województwa Małopolskiego po zapoznaniu się z opinią Komisji Konkursowej postanowił dofinansować zadanie na łączną kwotę 82 995 zł. (słownie: osiemdziesiąt dwa tysiące dziewięćset dziewięćdziesiąt pięć złotych).

Uchwała Zarządu Województwa Małopolskiego Nr 542/14 z dnia 20 maja 2014 r.

Drukuj
Logo EER
Logo EPUAP
Mapa dojazdu
Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Krakowie

30-070 Kraków; ul. Piastowska 32
tel./ fax: (+48 12) 422 06 36
e-mail: biuro@rops.krakow.pl