Załaduj kalendarz
2014-06-16

Rozstrzygnięto V Małopolski Konkurs "Przeciw przemocy" na najlepsze działania interdyscyplinarne prowadzone na rzecz przeciwdziałania przemocy w rodzinie na szczeblu powiatowym i gminnym

Z przyjemnością informujemy, iż rozstrzygnięto V Małopolski Konkurs „Przeciw przemocy” na najlepsze działania interdyscyplinarne prowadzone na rzecz przeciwdziałania przemocy w rodzinie na szczeblu powiatowym i gminnym. Celem konkursu jest promocja działań interdyscyplinarnych szczebla powiatowego i gminnego prowadzonych na rzecz przeciwdziałania przemocy w rodzinie.

Kapituła Małopolskiego Konkursu „Przeciw Przemocy” na posiedzeniu w dniu 16 czerwca 2014r. w składzie:

Przewodniczący:
Rafał Barański - Zastępca Dyrektora Regionalnego Ośrodka Polityki Społecznej w Krakowie

Członkowie:

Wacław Gregorczyk - II Wiceprzewodniczący Komisji Polityki Prorodzinnej i Społecznej Sejmiku Województwa Małopolskiego
Anita Orzeł – Nowak - Zastępca Dyrektora Departamentu Zdrowia i Polityki Społecznej Urzędu Marszałkowskiego Województwa Małopolskiego
nadkom. Izabela Dobkowska - Przedstawiciel Wydziału Prewencji Komendy Wojewódzkiej Policji w Krakowie
Elżbieta Baster-Żelechowska - Przedstawiciel Ośrodka Pomocy dla Osób Pokrzywdzonych Przestępstwem
Jerzy Szczepaniec - Przedstawiciel Wydziału Polityki Społecznej Małopolskiego Urzędu Wojewódzkiego
Dorota Bogusz - Dyrektor Tarnowskiego Ośrodka Interwencji Kryzysowej i Wsparcia Ofiar Przemocy
Iwona A. Wiśniewska - Dyrektor Ośrodka dla Osób Dotkniętych Przemocą w Krakowie
Aneta Kosiba - Kierownik Działu Polityki Społecznej Regionalnego Ośrodka Polityki Społecznej w Krakowie

biorąc pod uwagę spełnienie przez gminy i powiaty wskazanych w Regulaminie konkursu kryterium obligatoryjnego i kryterium fakultatywnego, szczególnie zaś efektywność i innowacyjność realizowanych działań, postanowiła przyznać następujące nagrody:

W kategorii za najlepsze działanie powiatowe:

Powiat wadowicki / Ośrodek Interwencji Kryzysowej w Radoczy – za szereg działań podejmowanych w celu poszerzania wiedzy społeczeństwa na temat zjawiska przemocy, pomocy oferowanej osobom dotkniętym przemocą oraz budowania ponadresortowej współpracy w zakresie przeciwdziałania przemocy

W kategorii za najlepsze działanie gminne:

Gmina i Miasto Tarnów / Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Tarnowie – za zakrojoną na szeroką skalę kampanię społeczną na rzecz przeciwdziałania przemocy w rodzinie oraz organizowanie interdyscyplinarnej współpracy służb działających na rzecz przeciwdziałania przemocy,


a także przyznać następujące wyróżnienia

W kategorii najlepsze działanie powiatowe:

Powiat chrzanowski / Powiatowy Ośrodek Interwencji Kryzysowej w Chrzanowie – za szeroką ofertę pomocy dla osób uwikłanych w przemoc (zarówno osób doświadczających przemocy jak i sprawców przemocy) .

W kategorii najlepsze działanie gminne:

Gmina i Miasto Nowy Sącz / Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Nowym Sączu – za prowadzone działania profilaktyczne w zakresie przeciwdziałania przemocy oraz pomoc oferowaną osobom dotkniętym przemocą.  

Drukuj
Logo EER
Logo EPUAP
Mapa dojazdu
Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Krakowie

30-070 Kraków; ul. Piastowska 32
tel./ fax: (+48 12) 422 06 36
e-mail: biuro@rops.krakow.pl