Załaduj kalendarz
2017-09-06

Rusza kolejna tura Konkursu na Innowacje Społeczne!!

Od 7 września br. można zgłaszać innowacyjne pomysły z zakresu usług opiekuńczych do Małopolskiego Inkubatora Innowacji Społecznych i zyskać grant na ich realizację.

Województwo Małopolskie - Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Krakowie w związku z realizacją projektu „Małopolski Inkubator Innowacji Społecznych” współfinansowanego w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój na lata 2014-2020 ogłasza II turę Konkursu na Innowacje Społeczne.

Celem konkursu jest wybór projektów, które przyczynią się do poprawy jakości i skuteczności usług opiekuńczych na rzecz osób zależnych, w tym starszych i niepełnosprawnych, świadczonych na poziomie lokalnych społeczności.

Zachęcamy do zapoznania się z dokumentacją naborową oraz wzięcia udziału w Konkursie!

Szczegółowe informacje znajdziecie Państwo w zakładce "Małopolski Inkubator Innowacji Społecznych".


INFORMACJE O NABORZE WNIOSKÓW

W ramach niniejszego naboru wnioski przyjmowane będą w terminie od dnia 07.09.2017 r. do dnia 21.09.2017 r. (decyduje data wpływu wniosku mailem do ROPS w Krakowie).

Wniosek o powierzenie grantu należy przesłać w formie elektronicznej na adres nabor.miis@rops.krakow.pl

Dokumenty należy przesyłać w wersji nieedytowalnej (skan w formacie pdf, tiff lub analogicznym), wraz ze skanami oświadczeń i zgody na przetwarzanie danych osobowych oraz w wersji edytowalnej (w formacie doc, docx lub odt). Wnioski przesłane po terminie lub dostarczone w inny sposób nie będą rozpatrywane.


INFORMACJA O PROJEKCIE

Punkt informacyjny

Szczegółowe informacje można uzyskać w biurze projektu:

Piastowska 32, pokój nr 2 (parter)

30-070 Kraków, e-mail: miis@rops.krakow.pl

tel. 12 422 06 36 wew. 34, 33, 27.

Drukuj
Mapa dojazdu
Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Krakowie

30-070 Kraków; ul. Piastowska 32
tel./ fax: (+48 12) 422 06 36
e-mail: biuro@rops.krakow.pl