Załaduj kalendarz
2015-11-13

Rusza nabór na szkolenia z zakresu przeciwdziałania przemocy w rodzinie

Zapraszamy do udziału w szkoleniu organizowanym przez ROPS Kraków, współfinansowanym przez Wojewodę Małopolskiego ze środków przekazanych w ramach realizacji Krajowego Programu Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie na lata 2014-2020 pn. Realizacja procedury „Niebieskie Karty”, ze szczególnym uwzględnieniem sytuacji dziecka.

Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Krakowie realizuje zadanie wynikające z ustawy o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie z dnia 29 lipca 2005 r. z art. 6 ust. 6 pkt. 4, w zakresie podnoszenia kwalifikacji zawodowych służb zaangażowanych w przeciwdziałanie przemocy w rodzinie, zapraszam do udziału w szkoleniu, współfinansowanym przez Wojewodę Małopolskiego ze środków przekazanych w ramach realizacji Krajowego Programu Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie na lata 2014-2020 pn.

Realizacja procedury „Niebieskie Karty”, ze szczególnym uwzględnieniem sytuacji dziecka.

Na całość 24 –godzinnego szkolenia składają się dwa moduły tematyczne:

Moduł I: Metodyka pracy zespołów interdyscyplinarnych /grup roboczych /8 h,

Moduł II: Skrzywdzone dziecko – ofiara przemocy/16 h

Szkolenie skierowane jest do pracowników instytucji pomocy i integracji społecznej, policji, służby zdrowia, sądów i edukacji.

Zajęcia odbędą się w 4 grupach szkoleniowych, po maksymalnie 15 osób każda.

Każde szkolenie odbywa się od godziny 9:00 do 15:00. 

Prezentacja2

 Osoby zainteresowane udziałem w szkoleniu proszę o przesłanie wypełnionego formularza zgłoszeniowego wyłącznie na adres e-mail: mbras@rops.krakow.pl do dnia 18 listopada 2015 r.do godz. 12:00.

O zakwalifikowaniu do udziału w szkoleniu - zgodnie z obowiązującym regulaminem ROPS - uczestnicy zostaną poinformowani telefonicznie w dniu 20 listopada 2015 r.

Osoby uczestniczące w całości szkolenia (dwa moduły) otrzymają zaświadczenia o jego ukończeniu. Udział w szkoleniu jest bezpłatny.

Drukuj
Logo EER
Logo EPUAP
Mapa dojazdu
Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Krakowie

30-070 Kraków; ul. Piastowska 32
tel./ fax: (+48 12) 422 06 36
e-mail: biuro@rops.krakow.pl