Załaduj kalendarz
2007-11-16

Rusza Poakcesyjny Program Wsparcia Obszarów Wiejskich w Małopolsce

Województwo Małopolskie i Ministerstwo Pracy i Polityki Społecznej podpisały porozumienie o współpracy przy realizacji Poakcesyjnego Programu Wsparcia Obszarów Wiejskich.
Poakcesyjny Program Wsparcia Obszarów Wiejskich (PPWOW) jest realizowany na podstawie umowy pożyczki z Bankiem Światowym. Składa się on z trzech części:
 • reformy Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego
 • integracji społecznej obszarów wiejskich, w tym Programu Integracji Społecznej,
 • oraz kampanii informacyjno-promocyjnej dotyczącej świadomości społecznej na temat procesów integracji społecznej oraz funkcjonowania ubezpieczenia społecznego rolników.
 
Program Integracji Społecznej, którego dotyczy Porozumienie skupia się na przeciwdziałaniu wykluczeniu społecznemu oraz mobilizacji kapitału społecznego. Główne cele działań podjętych w ramach PIS, to:
 • Budowa potencjału gmin wiejskich w zakresie strategicznego planowania
  i realizowania polityki społecznej na poziomie lokalnym.
 • Lepsze zaspokojenie potrzeb mieszkańców poprzez budowanie sieci usługodawców.
 • Budowa potencjału instytucjonalnego i społecznego gmin pozwalającego na jak najlepsze wykorzystanie innych programów w obszarze integracji społecznej.
 
Do Programu gminy zostały wybrane na podstawie wskaźników uwzględniających ich położenie geograficzne, sytuację demograficzną oraz społeczno-gospodarczą. W województwie małopolskim zakwalifikowano 24 gminy:
 • Powiat dąbrowski: Bolesław, Radgoszcz, Szczucin
 • Powiat gorlicki: Bobowa, Lipinki, Łużna, Moszczenica, Sękowa, Uście Gorlickie
 • Powiat limanowski: Jodłownik, Łukowica
 • Powiat miechowski: Charsznica, Kozłów, Słaboszów
 • Myślenicki: Raciechowice
 • Powiat nowosądecki: Korzenna, Łącko
 • Powiat olkuski: Trzyciąż
 • Powiat proszowicki: Pałecznica
 • Powiat tarnowski Ciężkowice, Ryglice, Rzepiennik Strzyżewski,  Szerzyny, Zakliczyn
Drukuj
Logo EER
Logo EPUAP
Mapa dojazdu
Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Krakowie

30-070 Kraków; ul. Piastowska 32
tel./ fax: (+48 12) 422 06 36
e-mail: biuro@rops.krakow.pl