Załaduj kalendarz
KALENDARIUM
Poprzedni Marzec 2021 Następny
Ni Po Wt Śr Cz Pi So
28 1 2 3 4 5 6
7 8 9 10 11 12 13
14 15 16 17 18 19 20
21 22 23 24 25 26 27
28 29 30 31 1 2 3
Ukryj kalendarium
2019-04-19

Ruszył nabór na szkolenie pn. "Praca z dzieckiem z zaburzonymi więziami"

Zapraszamy na szkolenie pn. "Praca z dzieckiem z zaburzonymi więziami" DLA KADRY PLACÓWEK OPIEKUŃCZO – WYCHOWAWCZYCH, PLACÓWEK WSPARCIA DZIENNEGO, ASYSTENTÓW RODZINY, ORGANIZATORA RODZINNEJ PIECZY ZASTĘPCZEJ, RODZINNYCH DOMÓW DZIECKA, RODZIN ZASTĘPCZYCH ORAZ SŁUŻB WSPÓŁPRACUJĄCYCH

Wszelkie informacje o projekcie oraz dokumentacja dot. naboru na szkolenie dostępne są na stronie internetowej:
https://www.rops.krakow.pl/lewa/profesjonalne-kadry-wspierania-rodziny-i-pieczy-zastepczej-29/nabor-na-szkolenia-i-superwizje-114/szkolenie-praca-z-dzieckiem-z-zaburzonymi-wieziami-dla-kadry-placowek-opiekunczo-wychowawczych-placowek-wsparcia-dziennego-asystentow-rodziny-organizatora-rodzinnej-pieczy-zastepczej-rodzinnych-domow-dziecka-rodzin-zastepczych-oraz-sluzb-wsolprac-323.html

Województwo Małopolskie - Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Krakowie

w związku z realizacją projektu „Szkolenie i doskonalenie zawodowe kadr systemu wspierania rodziny i pieczy zastępczej

współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego,

Oś Priorytetowa II Efektywne polityki publiczne dla rynku pracy, gospodarki i edukacji,

Działanie 2.8 Rozwój usług społecznych świadczonych w środowisku lokalnym

Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój na lata 2014 - 2020


NABÓR NA SZKOLENIE DLA

KADRY PLACÓWEK OPIEKUŃCZO – WYCHOWAWCZYCH, PLACÓWEK WSPARCIA DZIENNEGO, ASYSTENTÓW RODZINY, PRACOWNIKÓW RODZINNEJ PIECZY ZASTĘPCZEJ, RODZINNYCH DOMÓW DZIECKA, RODZIN ZASTĘPCZYCH ORAZ SŁUŻB WSPÓŁPRACUJĄCYCH (w szczególności przedstawicieli oświaty, sędziów, kuratorów, lekarzy i pielęgniarek).

realizujących na obszarze województwa małopolskiego zadania wynikające

z Ustawy z dnia 9 czerwca 2011 r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej

pod nazwą:

"Praca z dzieckiem z zaburzonymi więziami"

RAMOWY PROGRAM SZKOLENIA

1.Znaczenie więzi dla rozwoju emocjonalnego dzieci i młodzieży, rodzaje przywiązań emocjonalnych.

2.Czynniki blokujące wykształcenie prawidłowych więzi.

3.Zaburzenia więzi – profilaktyka, diagnoza i metody pracy.

4.Terapia dziecka z zaburzeniami więzi, sposoby kształtowania trwałych więzi u dzieci.

INFORMACJE SZCZEGÓŁOWE

Planowana liczba uczestników: do 20 osób.

Planowany termin realizacji szkolenia:

21 maja, 22 maja, 23 maja 2019 r., Awokado Lunch Bar w Krakowie, ul. Prądnicka 12.

Wymiar szkolenia: 8 godzin dydaktycznych (szkolenie jednodniowe, stacjonarne) realizowane w godzinach od 9:00 do 15:30.

Organizator szkolenia zapewnia przerwę kawową.

TERMIN SKŁADANIA DOKUMENTÓW REKRUTACYJNYCH

Dokumenty rekrutacyjne będą przyjmowane od dnia ogłoszenia naboru
do dnia 30 kwietnia 2019 r.
O uczestnictwie w projekcie decyduje wynik formalnej i merytorycznej oceny zgłoszeń, w rezultacie której zostanie utworzona lista rankingowa uczestników. Dokumenty złożone po terminie będą rozpatrywane tylko w sytuacji dostępności wolnych miejsc na szkolenie.

Osoby zakwalifikowane na szkolenie zostaną poinformowane o tym fakcie za pośrednictwem poczty elektronicznej bądź telefonicznie.

ROPS zastrzega sobie możliwość zakończenia lub przerwania naboru na szkolenie w przypadku otrzymania zgłoszeń przekraczających o 50% liczbę miejsc na szkolenie.

INFORMACJA O PROJEKCIE

Szczegółowe informacje nt. projektu oraz naboru na szkolenie można uzyskać w biurze projektu: ul. Piastowska 32, pokój nr 9 (I piętro), 30-070 Kraków, e-mail: szkolenia-piecza@rops.krakow.pl, tel. (12) 422-06-36 wew. 36.


Drukuj
Logo EER
Logo EPUAP
Mapa dojazdu
Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Krakowie

30-070 Kraków; ul. Piastowska 32
tel./ fax: (+48 12) 422 06 36
e-mail: biuro@rops.krakow.pl