Załaduj kalendarz
2020-07-08

Ruszył nabór wniosków o przyznanie grantu w projekcie wspierającym kadrę małopolskich domów pomocy społecznej!

W dniu 8 lipca 2020r. podczas wizyty Pani Marleny Maląg – Minister Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej w Małopolsce nastąpiło uroczyste ogłoszenie naboru wniosków o przyznanie grantu w projekcie „Bezpieczny dom – wsparcie dla kadry małopolskich domów pomocy społecznej w związku z zagrożeniem COVID-19”, stanowiącym kolejną odsłonę Pakietu Społecznego Małopolskiej Tarczy Antykryzysowej.

W ramach projektu rozdysponowane zostanie ponad 26,3 mln zł w formie grantów, z przeznaczeniem na zatrudnienie dodatkowej kadry, przyznanie dodatków do wynagrodzeń, premii, nagród dla pracowników, dofinansowanie ubezpieczenia wolontariuszy oraz zapewnienie testów w kierunku COVID-19 dla całego personelu małopolskich placówek.


Projekt grantowy pn. Bezpieczny dom – wsparcie dla kadry małopolskich domów pomocy społecznej w związku z zagrożeniem COVID-19, realizowany przez Województwo Małopolskie - Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Krakowie finansowany jest w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020, ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego.


Granty w ramach Projektu udzielane będą w celu ochrony zdrowia i życia osób zagrożonych wykluczeniem społecznym, zamieszkujących w domach pomocy społecznej na terenie województwa małopolskiego, tj. osób najbardziej zagrożonych skutkami epidemii COVID-19, poprzez wsparcie instytucji w organizacji odpowiedniej opieki nad mieszkańcami.


Do aplikowania o grant uprawnione są publiczne i niepubliczne podmioty prowadzące domy pomocy społecznej ujęte w rejestrze domów pomocy społecznej prowadzonym przez Wojewodę Małopolskiego.


Termin składania wniosków: 8 lipca – 24 lipca 2020 r. do godziny 16.00. Wnioski należy wysyłać w wersji elektronicznej na adres e-mail: bezpieczny.dom2@rops.krakow.pl


Regulamin naboru i uczestnictwa w Projekcie dostępne są w zakładce: „Bezpieczny Dom. Moduł 2 POWER”.


Szczegółowe informacje nt. Projektu oraz naboru można uzyskać: pisząc na adres e-mail: bezpieczny.dom2@rops.krakow.pl, dzwoniąc pod nr tel. 698 672 624 lub 12 422 06 36 wew. 21.W najbliższym czasie zostaną zorganizowane webinaria poświęcone zagadnieniom dotyczącym złożenia Wniosku o grant. 


_resized_650x82_ue

Drukuj
Logo EER
Logo EPUAP
Mapa dojazdu
Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Krakowie

30-070 Kraków; ul. Piastowska 32
tel./ fax: (+48 12) 422 06 36
e-mail: biuro@rops.krakow.pl