Załaduj kalendarz
2014-07-15

Seminarium "Motywowanie osób doświadczających przemocy do działań na rzecz wychodzenia z przemocy i przeciwstawiania się zachowaniom przemocowym"

Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Krakowie zaprasza na seminarium pn. „Motywowanie osób doświadczających przemocy do działań na rzecz wychodzenia z przemocy i przeciwstawiania się zachowaniom przemocowym”,

Seminarium odbędzie się w dniu 6 sierpnia 2014 roku od godziny 9:00 do 15:00, w sali 106 Urzędu Marszałkowskiego Województwa Małopolskiego w Krakowie ul. Wielicka 72b.

Celem seminarium jest pogłębienie wiedzy pracowników instytucji pomocy społecznej na temat czynników sprzyjających wiktymizacji oraz skierowanie działań z zakresu przeciwdziałania przemocy na podejmowanie pracy z osobą doświadczającą przemocy.

Udział w seminarium jest bezpłatny. Osoby zainteresowane udziałem prosimy o przesłanie wypełnionej karty zgłoszenia na adres e-mail: ssmiech@rops.krakow.pl do dnia 01.08.2014 r.

Drukuj
Logo EER
Logo EPUAP
Mapa dojazdu
Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Krakowie

30-070 Kraków; ul. Piastowska 32
tel./ fax: (+48 12) 422 06 36
e-mail: biuro@rops.krakow.pl