Załaduj kalendarz
2008-05-17

Seminarium pt: „Realizacja projektów systemowych PO KL - partnerstwa”

W dniu 15 maja 2008 r. odbyło się semianrium dla kadry jednostek organizacyjnych pomocy społecznej poświęcone budowaniu partnerstw dla wspólnej realizacji projektów systemowych w ramach Poddziałań 7.1.1 i 7.1.2 PO KL
Celem seminarium było przekazanie praktycznych informacji związanych realizacją projektów systemowych OPS i PCPR w ramach Priorytetu VII Promocja Integracji Społecznej Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki Europejskiego Funduszu Społecznego.
  
W trakcie seminarium omówiono następujace zagadnienia zagadnienia:
1.    Projekt partnerski i jego specyfika.
2.    Realizacja projektów partnerskich – przepływy finansowe, podział zadań, rozliczenia.
3.    Umowa/porozumienie w partnerstwie - relacje prawne w partnerstwie.
4.    Dobre praktyki – prezentacja projektu realizowanego w partnerstwie.  
5.    Pytania i wnioski dotyczące przygotowywanych projektów w ramach Poddziałań 7.1.1 i 7.1.2
       realizowanych w partnerstwie i indywidualnie.
 
Zrealizowane przedsięwzięcie było okazją do spotkania przedstawicieli Instytucji Posredniczacej II Stopnia z praktykami przygotowujacymi sie do realizacji projektów systemowych ops i pcpr. Zadawano liczne pytania, wymieniano poglądy, zaprezentowano przykładowy projekt partnerski.
Drukuj
Logo EER
Logo EPUAP
Mapa dojazdu
Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Krakowie

30-070 Kraków; ul. Piastowska 32
tel./ fax: (+48 12) 422 06 36
e-mail: biuro@rops.krakow.pl