Załaduj kalendarz
0000-00-00

Spotkanie poświęcone utworzeniu Zespołu Inicjatywno - Doradczego ds. realizacji Wojewódzkiego Programu Polityki i Pomocy Społecznej wobec Starości na lata 2004 – 2006.

Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Krakowie organizuje spotkanie poświęcone utworzeniu Zespołu Inicjatywno - Doradczego ds. realizacji Wojewódzkiego Programu Polityki i Pomocy Społecznej wobec Starości na lata 2004 – 2006.

Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Krakowie organizuje spotkanie poświęcone utworzeniu Zespołu Inicjatywno - Doradczego ds. realizacji Wojewódzkiego Programu Polityki i Pomocy Społecznej wobec Starości na lata 2004 – 2006.

W zebraniu uczestniczyć będą liderzy małopolskich organizacji pozarządowych
i innych, współpracujących z ROPS instytucji działających na rzecz i w środowisku osób starszych w naszym województwie.
Podejmując tę inicjatywę chcielibyśmy mieć możliwość skorzystania z Państwa doświadczenia, by prowadzić działania, które są odpowiedzią na realne potrzeby środowiska seniorów. Wspólne działanie daje możliwość skuteczniejszego reprezentowania interesów osób, na rzecz których pracujemy, a uczestnictwo w Zespole to także możliwość wpływania na politykę realizowaną przez Samorząd Województwa wobec starszych mieszkańców regionu.

W programie:
11.30 Rola i znaczenie wspólnych zespołów przy realizacji zadań publicznych
w kontekście założeń „Ustawy o działalności pożytku publicznego
i o wolontariacie”.
Agnieszka Krawczyk - Wspólnota Związków Organizacji Socjalnych WRZOS, Warszawa
12.00 Sprawozdanie z realizacji Wojewódzkiego Programu Polityki i Pomocy Społecznej wobec Starości na lata 2001 – 2003. Inicjatywy Planowane na lata 2004 – 2006.
Małgorzata Szlązak – Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Krakowie
12.30 Prezentacja wstępnej koncepcji funkcjonowania Zespołu.
Agnieszka Krawczyk, Małgorzata Szlązak
13.00 Dyskusja nad kształtem i rolą Zespołu – opinie i propozycje gości.


Spotkanie odbędzie się w dniu 07 grudnia 2004 r. w Regionalnym Ośrodku Polityki Społecznej w Krakowie, ul. Radziwiłłowska 1, o godz. 11.30.

Drukuj
Logo EER
Logo EPUAP
Mapa dojazdu
Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Krakowie

30-070 Kraków; ul. Piastowska 32
tel./ fax: (+48 12) 422 06 36
e-mail: biuro@rops.krakow.pl