Załaduj kalendarz
2010-07-12

Stypendia dla maturzystów z Rodzin Zastępczych

„Dzieci Które Kochacie” Fundacja ARCHON+ zaprasza wszystkich tegorocznych maturzystów z Rodzin Zastępczych o nadsyłanie wniosków o przyznanie stypendium na rok akademicki 2010/2011.

Na pięć najlepszych zgłoszeń czekają 9-miesięczne stypendia – każde z nich o wysokości 2 700 zł. Pieniądze będą wypłacane miesięcznie (po 300 zł), począwszy od października 2010 do czerwca 2011 r.
Najważniejsze kryteria wyboru, którymi przy przyznawaniu stypendiów kierować się będzie Komisja Stypendialna, to wyniki egzaminu maturalnego oraz inne osiągnięcia naukowe (np. udział w olimpiadach przedmiotowych, konkursach szkolnych).
Podstawowym warunkiem uczestnictwa w konkursie jest zdanie egzaminu maturalnego w roku szkolnym 2009/2010 oraz kontynuowanie edukacji poprzez podjęcie studiów w roku akademickim 2010/2011.
Zgłoszenia wraz z niezbędnymi załącznikami należy przesyłać tylko na specjalnie przygotowanym formularzu – po uprzednim zapoznaniu się z regulaminem. Oba dokumenty znajdują się na stronie RodzinaZastepcza.org.

Na Wasze wnioski czekamy do 31 VIII br. pod adresem: „Dzieci Które Kochacie” Fundacja ARCHON+, ul. Słowackiego 86, 32-400 Myślenice. Wnioski można również składać osobiście w siedzibie Fundacji w dni powszednie od 8.00 do 12.00.

Wybór pięciu stypendystów nastąpi w pierwszej połowie września br.

Więcej informacji uzyskają Państwo na stronie RodzinaZastepcza.org bądź bezpośrednio kontaktując się z pracownikiem naszej Fundacji, Przemysławem Zielińskim (przemyslaw.zielinski@fundacja.archon.pl, 12 350 59 08).

 

Drukuj
Logo EER
Logo EPUAP
Mapa dojazdu
Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Krakowie

30-070 Kraków; ul. Piastowska 32
tel./ fax: (+48 12) 422 06 36
e-mail: biuro@rops.krakow.pl