Załaduj kalendarz
2017-03-24

Superwizja dla członków Zespołów Interdyscyplinarnych i Grup Roboczych

Zapraszamy członków Zespołów Interdyscyplinarnych i Grup Roboczych do udziału w spotkaniach superwizyjnych.

Superwizja obejmie w szczególności omawianie takich aspektów jak plan działania, analiza własnych reakcji, dbanie o swoje bezpieczeństwo i komfort – granice w relacji z klientem, ograniczenia - klienta, własne, instytucjonalne, etyczne aspekty pracy oraz wspólną analizę wskazanych problemów i propozycje korekty podejmowanych działań.


W ramach superwizji przewiduje się objęcie wsparciem jednej 12-osobowej grupy. Spotkania superwizyjne odbywać się będą w następujących terminach:

Prezentacja1


Miejscem spotkania będą sale ARCHEION, ul. Św. Filipa 23/6 w Krakowie.


Udział w superwizji jest bezpłatny.

Rekrutacja uczestników odbywać się będzie w oparciu o Regulamin uczestnictwa w szkoleniach, seminariach oraz superwizji organizowanych przez ROPS w Krakowie w ramach działań własnych.

Członkowie Zespołów Interdyscyplinarnych i Grup Roboczych zainteresowani udziałem w superwizji proszeni są o przesłanie skanu wypełnionego formularza zgłoszeniowego, stanowiącego załącznik do regulaminu, na adres e-mail mbiedron@rops.krakow.pl do dnia 3.04.2017 roku do godz. 9:00.


Informację zwrotną do dnia 3.04.2017 r. telefonicznie lub na adres e-mail otrzymają wyłącznie osoby zakwalifikowane do udziału w superwizji.


Drukuj
Logo EER
Logo EPUAP
Mapa dojazdu
Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Krakowie

30-070 Kraków; ul. Piastowska 32
tel./ fax: (+48 12) 422 06 36
e-mail: biuro@rops.krakow.pl