Załaduj kalendarz
2017-03-24

Superwizja dla kadr Środowiskowych Domów Samopomocy

Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Krakowie zaprasza pracowników Środowiskowych Domów Samopomocy z terenu województwa małopolskiego do udziału w spotkaniach superwizyjnych.

Celem superwizji jest wzmocnienie kompetencji pracowników ŚDS oraz profilaktyka ich wypalenia zawodowego.


Spotkania superwizyjne pozwolą na wyrażenie przez kadrę ŚDS potrzeb związanych z codzienną pracą z osobami z niepełnosprawnością prowadzoną w ramach zajęć terapeutycznych, pomogą dokonać analizy wskazanych problemów i wypracować wspólnie propozycje korekty podejmowanych działań.


Zaplanowano realizację 10 spotkań superwizyjnych dla 12-osobej grupy w następujących terminach:

Slajd1_1Spotkania odbędą się salach ARCHEION, ul. Św. Filipa 23/6 w Krakowie.Udział w superwizji jest bezpłatny.


Rekrutacja uczestników odbywać się będzie w oparciu o Regulamin uczestnictwa w szkoleniach, seminariach oraz superwizji organizowanych przez ROPS w Krakowie w ramach działań własnych.

Pracownicy Środowiskowych Domów Samopomocy zainteresowani udziałem w superwizji proszeni są o przesłanie skanu wypełnionego formularza zgłoszeniowego, stanowiącego załącznik do regulaminu, na adres e-mail mbiedron@rops.krakow.pl  do dnia 3.04.2017 roku do godz. 9:00.


Informację zwrotną do dnia 3.04.2017 r. telefonicznie lub na adres e-mail otrzymają wyłącznie osoby zakwalifikowane do udziału w superwizji.


Drukuj
Logo EER
Logo EPUAP
Mapa dojazdu
Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Krakowie

30-070 Kraków; ul. Piastowska 32
tel./ fax: (+48 12) 422 06 36
e-mail: biuro@rops.krakow.pl