Załaduj kalendarz
2019-05-06

Superwizja dla realizatorów programów korekcyjno-edukacyjnych

Zapraszamy realizatorów programów korekcyjno-edukacyjnych do udziału w spotkaniach superwizyjnych

Superwizja obejmie w szczególności omawianie aspektów związanych z realizacją programów korekcyjno-edukacyjnych jako formy oddziaływań na osoby stosujące przemoc w rodzinie, w tym m.in. analiza własnych reakcji, dbanie o swoje bezpieczeństwo i komfort – granice w relacji z klientem, ograniczenia: klienta, własne, instytucjonalne, etyczne aspekty pracy.


Spotkania superwizyjne zaplanowane są dla jednej 12-osobowej grupy i zrealizowane zostaną w ciągu 10 spotkań na terenie Krakowa, od maja do grudnia 2019 r. w godzinach od 12:45 do 16:00, zgodnie z poniższym harmonogramem:

Obraz1


Udział w superwizji jest bezpłatny.


Rekrutacja uczestników odbywać się będzie w oparciu o Regulamin uczestnictwa w szkoleniach, seminariach oraz superwizji organizowanych przez ROPS w Krakowie w ramach działań własnych.


Osoby zainteresowane udziałem w superwizji proszone są o przesłanie skanu wypełnionego formularza zgłoszeniowego, stanowiącego załącznik nr 1 do regulaminu, na adres e-mail: mbras@rops.krakow.pl do dnia 13.05.2017 roku do godz. 16:00.


Zaproszenie na superwizję

Regulamin naboru na szkolenia, seminaria i superwizję


Informację zwrotną do dnia 15.05.2019 r. telefonicznie lub na adres e-mail otrzymają wyłącznie osoby zakwalifikowane do udziału w superwizji.


Drukuj
Logo EER
Logo EPUAP
Mapa dojazdu
Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Krakowie

30-070 Kraków; ul. Piastowska 32
tel./ fax: (+48 12) 422 06 36
e-mail: biuro@rops.krakow.pl