Załaduj kalendarz
2013-05-10

Szkolenia i kursy dla pielęgniarek: harmonogramy i zaktualizowane listy wstępnie zakwalifikowanych

Znane są już harmonogramy oraz listy osób wstępnie zakwalifikowanych do udziału w kursach i szkoleniach dla personelu pielęgniarskiego pracującego w małopolskich domach pomocy społecznej.

Zapraszamy do zapoznania się z harmonogramami zajęć teoretycznych planowanych do realizacji w ramach kursów kwalifikacyjnych i szkoleń specjalizacyjnych dla pielęgniarek, które zaczną się w maju br.:

Harmonogram kursu kwalifikacyjnego w dziedzinie pielęgniarstwa opieki długoterminowej
Harmonogram kursu kwalifikacyjnego w dziedzinie pielęgniarstwa psychiatrycznego
Harmonogram szkolenia specjalizacyjnego w dziedzinie pielęgniarstwa zachowawczego
Harmonogram szkolenia specjalizacyjnego w dziedzinie pielęgniarstwa psychiatrycznego

Uwaga - powyższe harmonogramy obejmują zajęcia teoretyczne zaplanowane na 2013 rok. Harmonogramy zajęć praktycznych w ramach w.w. form kształcenia, harmonogramy zajęć teoretycznych w ramach szkoleń specjalizacyjnych obejmujące rok 2014 oraz harmonogramy dla kursu kwalifikacyjnego w dziedzinie pielęgniarstwa psychiatrycznego, który rozpocznie się jesienią br., zostaną zaprezentowane w terminie późniejszym.

Zajęcia teoretyczne będą odbywały się w salach przy restauracji "Avangarda", przy ul. Zyblikiewicza 1 (mapa).

Zgodnie z Regulaminem rekrutacji uczestników na szkolenia specjalizacyjne oraz kursy kwalifikacyjne  w ramach Komponentu III Projektu „Pomocna dłoń pod bezpiecznym dachem” współfinansowanego w ramach Szwajcarsko–Polskiego Programu Współpracy Instytucja Realizująca dokonała weryfikacji dokumentów zgłoszeniowych dotyczących udziału w kursach kwalifikacyjnych/szkoleniach specjalizacyjnych złożonych w okresie 19 lutego – 7 maja br.

7 maja 2013 r Instytucja Realizująca zatwierdziła zaktualizowane listy osób wstępnie zakwalifikowanych do udziału w kursach kwalifikacyjnych i szkoleniach specjalizacyjnych realizowanych w ramach projektu „Pomocna dłoń pod bezpiecznym dachem”.

Zaktualizowane listy dla poszczególnych form edukacyjnych przedstawiają się na dzień 7 maja br. następująco:
- kurs kwalifikacyjny w dziedzinie pielęgniarstwa opieki długoterminowej - 32 osoby (lista osób)
- kurs kwalifikacyjny w dziedzinie pielęgniarstwa psychiatrycznego - 59 osób (lista osób)
- szkolenie specjalizacyjne w dziedzinie pielęgniarstwa zachowawczego - 27 osób (lista osób)
- szkolenie specjalizacyjne w dziedzinie pielęgniarstwa psychiatrycznego - 17 osób (lista osób)

Uwaga - zgodnie z ustawą z dnia 15 lipca 2011r. o zawodach pielęgniarki i położnej ostateczna decyzja o dopuszczeniu do kursu kwalifikacyjnego/szkolenia specjalizacyjnego zostanie podjęta po przeprowadzeniu postępowania kwalifikacyjnego zgodnie z warunkami i trybem przeprowadzania postępowania kwalifikacyjnego określonym w Rozporządzeniu Ministra Zdrowia z dnia 29 października 2003r. w sprawie kształcenia podyplomowego pielęgniarek i położnych.

Listy osób zakwalifikowanych na dany kurs kwalifikacyjny/szkolenie specjalizacyjne przez komisję kwalifikacyjną zostaną opublikowane na początku następnego tygodnia.

Instytucja Realizująca dysponuje jeszcze niewielką liczbą wolnych miejsc na ww. szkolenia i kursy  – osoby zainteresowane spełniające wymogi formalne mogą nadal złożyć dokumenty zgłoszeniowe, które można pobrać pod adresem: http://www.sppw.rops.krakow.pl/szkolenia-i-sprzet-dla-pielegniarek/jak-wziac-udzial-w-szkoleniu/

Drukuj
Logo EER
Logo EPUAP
Mapa dojazdu
Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Krakowie

30-070 Kraków; ul. Piastowska 32
tel./ fax: (+48 12) 422 06 36
e-mail: biuro@rops.krakow.pl