Załaduj kalendarz
2010-11-05

Szkolenie „Ochrona prawna jednostek przed zjawiskiem przemocy w rodzinie”

Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Krakowie zaprasza do udziału w szkoleniu „Ochrona prawna jednostek przed zjawiskiem przemocy w rodzinie”. Oferta jest skierowana do pracowników socjalnych z ośrodków pomocy społecznej i powiatowych centrów pomocy rodzinie oraz członków zespołów interdyscyplinarnych działających w ramach projektu „Przeciw przemocy. Budowanie lokalnych koalicji – Interwencje w przemocy domowej”.  

Ramowy program szkolenia:
• zapoznanie z przepisami prawa dotyczącymi występowania zjawiska przemocy w rodzinie (prawnokarne i cywilnoprawne środki ochrony przed przemocą, prawo rodzinne i lokalowe wobec przemocy),
• przepływ informacji w kontekście ustawy o ochronie danych osobowych,
• problemy postępowania karnego,
• nowelizacja ustawy o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie, ze szczególnym uwzględnieniem roli i funkcji zespołów interdyscyplinarnych.

Zajęcia będą się odbywać w siedzibie Regionalnego Ośrodka Polityki Społecznej w Krakowie na ul. Piastowskiej 32, s. 16, II p. w terminach:
1 grupa: 19 listopada 2010, w godzinach 9:00-15:30
2 grupa: 24 listopada 2010 roku, w godzinach 9:00-15:30

Udział w szkoleniu jest bezpłatny.
Osoby zainteresowane udziałem w szkoleniu prosimy o zgłoszenia telefoniczne pod numerem  (12) 422 06 36 wew. 21.

Z uwagi na ograniczoną liczbę miejsc o  zakwalifikowaniu się decyduje kolejność zgłoszeń !

Drukuj
Logo EER
Logo EPUAP
Mapa dojazdu
Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Krakowie

30-070 Kraków; ul. Piastowska 32
tel./ fax: (+48 12) 422 06 36
e-mail: biuro@rops.krakow.pl