Załaduj kalendarz
2010-10-21

Szkolenie „Pierwszy kontakt z osobami doświadczającymi przemocy domowej”

Oferta jest skierowana do pracowników socjalnych z ośrodków pomocy społecznej i powiatowych centrów pomocy rodzinie oraz członków zespołów interdyscyplinarnych działających w ramach projektu „Przeciw przemocy. Budowanie lokalnych koalicji – Interwencje w przemocy domowej”.
Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Krakowie zaprasza do udziału w szkoleniu „Pierwszy kontakt z osobami doświadczającymi przemocy domowej”

Oferta jest skierowana do pracowników socjalnych z ośrodków pomocy społecznej i powiatowych centrów pomocy rodzinie oraz członków zespołów interdyscyplinarnych działających w ramach projektu „Przeciw przemocy. Budowanie lokalnych koalicji – Interwencje w przemocy domowej”.


Ramowy program szkolenia:
  • Charakterystyka sytuacji agresywnych jako kryzysowych
  • Cele i sposoby rozpoznawania przemocy domowej:
- o formy przemocy
- o rozpoznawanie zagrożenia ze strony osoby stosującej przemoc
- o czynniki wywołujące i podtrzymujące przemoc
- o warunki sprzyjające i utrudniające rozpoznawanie przemocy
  • Portret psychologiczny osób doświadczających przemocy
  • Prowadzenie pierwszej rozmowy z osobami doznającymi przemocy
  • Trudności w kontakcie z osobami doświadczającymi przemocy
  • Praca z osobami doświadczającymi przemocy – motywowanie do przyjęcia pomocy
  • Budowanie strategii postępowania w sytuacji przemocy domowej
  • Budowanie strategii pomocy interdyscyplinarnej w oparciu o zasoby instytucjonalne środowiska lokalnego
  • Praca terapeutyczna z osobami doświadczającymi przemocy

Zajęcia będą się odbywać w siedzibie Regionalnego Ośrodka Polityki Społecznej w Krakowie na ul. Piastowskiej 32, s. 16, II p. w terminach:

1 grupa: 3-4 listopad 2010 roku , w godzinach 9:00-15:30
2 grupa: 25-26 listopad 2010 roku, w godzinach 9:00-15:30

Udział w szkoleniu jest bezpłatny.

Osoby zainteresowane udziałem w szkoleniu prosimy o zgłoszenia telefoniczne pod numerem (12) 422 06 36 wew. 21.

Z uwagi na ograniczoną liczbę miejsc o zakwalifikowaniu się decyduje kolejność zgłoszeń ! 
Drukuj
Logo EER
Logo EPUAP
Mapa dojazdu
Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Krakowie

30-070 Kraków; ul. Piastowska 32
tel./ fax: (+48 12) 422 06 36
e-mail: biuro@rops.krakow.pl