Załaduj kalendarz
2011-10-03

Szkolenie: „Podstawy prawne w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie”.

Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Krakowie zaprasza do udziału w jednodniowym szkoleniu pt. „Podstawy prawne w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie”.

Terminy szkoleń:
13 lub 14 października  2011 r.

Zagadnienia:
• zapoznanie z przepisami prawa dotyczącymi występowania zjawiska przemocy w rodzinie (prawno karne i cywilnoprawne środki ochrony przed przemocą, prawo rodzinne i lokalowe wobec występowania przemocy),
• przepływ informacji w kontekście ustawy o ochronie danych osobowych,
• postępowanie  karne,
• zastosowanie przepisów prawa w budowaniu lokalnego systemu zapobiegania przemocy domowej ze szczególnym uwzględnieniem zapisów znowelizowanej ustawy
o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie
• instrumenty prawne dotyczące zwiększania ochrony i bezpieczeństwa ofiar przemocy
w rodzinie.
• zasady powoływania grup roboczych.

Zajęcia odbywają się w godzinach od 9.00 do 16.00 w Krakowie ul. Biskupia 10/2.

Udział  w szkoleniu jest bezpłatny. Uczestnicy otrzymają zaświadczenia  o ukończeniu  szkolenia. Osoby zainteresowane udziałem w szkoleniu prosimy o zgłoszenia telefoniczne   tel. 12 422 06 36 wew. 21  oraz przesłanie karty zgłoszenia do dnia 11 .10. 2011r. fax. 12 422 06 36 wew. 44.

Z uwagi na ograniczoną liczbę miejsc o zakwalifikowaniu się na szkolenie decyduje kolejność zgłoszeń.

karta zgłoszenia

Drukuj
Logo EER
Logo EPUAP
Mapa dojazdu
Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Krakowie

30-070 Kraków; ul. Piastowska 32
tel./ fax: (+48 12) 422 06 36
e-mail: biuro@rops.krakow.pl